US en BE/NL voorbeeldports : de resultaten 2017

Beste beursvrienden,


Beursjaar 2017 is alweer achter de rug en we kunnen tevreden terugblikken op onze virtuele live voorbeeldports. Naast de klassieke US-port 2017 hebben we dit jaar de gehanteerde trendstrategie ook eens toegepast op een nieuwe voorbeeldport die louter bestond uit Belgische en Nederlandse aandelen.


De BE/NL combinatie was in de periode 01/01/2017 tot en met 31/12/2017 goed voor een netto-resultaat van 5.74%, dit is inclusief brokerkosten, beurstaks en Belgische dividendbelasting. In totaal hebben we 11 verschillende aandelenposities aangehouden. Voor Nederland was dat Arcadis, ABN Amro, Koninklijke Philips en Koninklijke DSM. Langs Belgische kant waren dat Econocom, Thrombogenics, Nyrstar, Groupe Brussel Lambert, Ageas, KBC en Solvay.


Geen ‘dubbel digit’-cijfers maar daar streven we ook absoluut niet naar. Wie ons al een tijdje volgt weet dat bescherming van het kapitaal het allerbelangrijkste uitgangspunt is en dat was uiteraard niet anders voor het beursjaar 2017. We zijn er ons van bewust dat het dit jaar best mogelijk was dat een buy-and-hold strategie een hoger jaarrendement gaf maar de keerzijde van die medaille is dat er dan ook jaren zullen zijn dat er dieprode cijfers worden opgetekend. En net dat is iets wat wij willen vermijden. Dat we daarvoor een stukje rendement moeten opgeven in de ‘boerejaren’ hebben we er graag voor over.


Die dubbele winstcijfers zijn trouwens wel gelukt voor onze Amerikaanse port. We noteren daar een nettowinst van 11.35%. Dit is het beste jaar sinds we zijn gestart met de US-voorbeeldports (2014). Bovendien hebben we geen rekening gehouden met eventuele dividendinkomsten omdat er dubbele belastingen op moeten worden betaald.(Terugvordering is mogelijk, doch daar zijn ook aanzienlijke kosten mee gemoeid...). Werd evenmin in rekening gebracht, de wisselkoers EUR/USD.


Microsoft, Silica Holdings, Royal Bank of Scotland Group, Pacira Pharmaceuticals, Western New England Bancorp, DHT Holdings, Ulta Beauty, Colfax, Align Technology waren de 9 bedrijven in de US voorbeeldport. Microsoft en Silica Holdings werden trouwens al aangekocht in 2016! Verder zat er ook één ETF bij, de Energy Select Sector SPDR.


Link naar de resultatensheet


We menen te mogen besluiten dat het nogmaals werd bewezen dat rendement en veiligheid op de beurs absoluut geen tegenstrijdige zaken zijn. Het is het vierde jaar op rij dat we met een dergelijke actieve doch zeer risicoaverse trendstrategie een positief rendement weten te behalen. Voor alle duidelijkheid, al onze handelingen (aankoop/verkoop, instellen of aanpassen stoplosses) werden voorbeurs kenbaar gemaakt. Niettegenstaande deze live ports virtueel zijn, willen we toch aanstippen dat de resultaten geen uitkomst zijn van een paar goed uitgerekende backtests…


Wat 2018 in petto heeft, weet niemand. Volgens sommigen het jaar waarin we te maken zullen krijgen met een sterke terugval, volgens minstens evenveel anderen krijgen we een voortzetting van 2017. Feit is dat niemand die zaken kan voorspellen. Uiteindelijk heeft dat ook geen belang, als belegger heb je een bepaalde strategie die je (best) aanhoudt en die (hopen we toch) in het verleden heeft bewezen dat deze werkt. De kwaliteit van een handelsstrategie hangt - in tegenstelling tot wat velen misschien nog denken - echt niet af van de grootte van je uiteindelijke winst maar heeft veel meer te maken met de vraag hoe die strategie zich houdt in tijden dat het héél wat minder gaat met de beurs… Typische buy-and-hold beleggers antwoorden daar nogal eens graag op dat het gewoon een kwestie is van ‘stil te zitten als je geschoren wordt’ en ze kunnen best gelijk hebben op de lange termijn. Een strategie moet echter ook passen bij jezelf als persoon en daar wringt het schoentje voor mij voor wat betreft de ‘kopen-en-bijhouden’-methode. Daarom dat ik het op een ietwat actievere manier doe, waarbij verliezers vrij snel van de hand worden gedaan en enkel de winnaars zo lang als mogelijk in port worden gehouden. Wat absoluut niet wil zeggen dat je daardoor dan automatisch héél veel transacties doet zoals uit de resultatenbespreking hierboven blijkt. Jaren met dubbele winstcijfers zijn daarbij eerder uitzondering maar het voordeel is dat ik nog geen jaren heb gekend met grote verliezen.


Dit gezegd zijnde nemen we na 4 jaar afscheid van de voorbeeldports. Er zal dus geen vervolg zijn in 2018. In de plaats dienen we al onze schaarse vrije tijd te gebruiken voor de verdere ontwikkeling van onze stockscreener ChartMill die reeds door héél wat beleggers dagdagelijks wordt gebruikt. Sowieso was het afgelopen jaar reeds een extraatje voor de vroegere signaalleden die werden omgezet naar een ChartMill abonnement. Wie ons één of meerdere jaren heeft gevolgd zal ondertussen ongetwijfeld weten dat onze aandacht altijd eerst uitgaat naar bescherming van het werkkapitaal. Verliezers vlug van de hand doen en winnaars uitbreiden en zo lang mogelijk aanhouden blijft ons recept om structureel rendement te behalen met aandelen, gekoppeld aan een zo laag mogelijk risico.


In ieder geval wensen we u en uw familie een schitterend 2018!


Kristoff, Aldwin, Dirk

ChartMill.com -Technical and Fundamental Stock Screening and AnalysisRecent Blogartikelen
Blogarchief
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square