Piotroski F-score toegevoegd in onze stockscreener (enkel voor US-aandelen).

De score verwijst naar Joseph Piotroski, een Amerikaans professor. Meer over de man en zijn formule zijn te vinden op zijn eigen wiki-pagina.


Om kwaliteitsaandelen te vinden wordt er gebruik gemaakt van een reeks strenge selectiecriteria. De bedoeling hiervan is logisch, hoe strenger de criteria, hoe selecter het korfje met aandelen waaruit moet gekozen worden.


In totaal zijn er 9 selectiecriteria die op hun beurt allemaal kunnen worden teruggevonden in de jaarrekeningen van de bedrijven. Met die 9 criteria wordt bepaald hoe sterk de financiële positie van het bedrijf in kwestie is. Hoe hoger de score, hoe beter het bedrijf presteert.


De exacte F-score (de 'F' staat voor "financially sound") komt tot stand met punten. Elk individueel criterium heeft een puntenwaarde van 1. De uiteindelijke score zal dus altijd ergens tussen 0 en 9 liggen.


Vooraleer de 9 punten score überhaupt tot stand kan komen gebruikt Piotroski eerst een soort 'moederfilter'. Deze basisfilter (waarop verder de 9 criteria worden afgetoetst) gaat op zoek naar aandelen met een lage koers/boekwaarde (enkel de 20% met de laagste waarden worden weerhouden). Eenmaal die gekend zijn wordt er verder gewerkt met de 9 criteria, zijnde :

 1. het rendement op de activa over het afgelopen fiscale jaar moet positief zijn,

 2. de operationele kasstroom over het afgelopen fiscale jaar dient positief te zijn,

 3. het rendement op de activa van het afgelopen jaar, vergeleken met het voorgaande jaar moet stijgend zijn,

 4. de operationele kasstroom moet hoger zijn dan de nettowinst van het voorgaande fiscale jaar,

 5. de schuldratio moet lager zijn dan het voorgaande jaar,

 6. de current ratio moet beter zijn dan het voorgaande jaar (klik hier voor meer info over de current ratio),

 7. het aantal uitstaande aandelen mag zeker niet vermeerderen en nog beter is dat dit aantal vermindert (eigen aandeleninkoop),

 8. er moet sprake zijn van een stijgende brutomarge,

 9. de omzet moet stijgen t.o.v. het voorgaande jaar,


Zoals u ziet wordt met de vier eerste criteria vooral het winstpotentieel van de onderneming onder de loep genomen. Vanaf punt 5 tot en met 7 wordt er gefocust op de solvabiliteit (o.a. de schuldgraad). De laatste twee parameters hebben oog voor de operationele efficiëntie van de onderneming.


Bedrijven met een F-score van 2 of lager worden aanzien als zeer zwak. Dit zijn zelfs kandidaten die kunnen weerhouden worden om ze te shorten! Ondernemingen die een score halen van 8 of 9 zijn sterk.


Beperking


De methode is niet toepasbaar op verzekeraars en banken.


Rendement?


De bezieler van de F-score testte zijn theorie op beleggingsdata van 1976 tot 1996 en kwam tot de conclusie dat goedkope aandelen die een F-score halen van meer dan acht een rendement halen dat jaarlijks ongeveer 7.5% boven het redement van de index lag.


Toegegeven, 1996 is lang geleden maar voor een huidige stand van zaken kan u steeds terecht op de site van de Amerikaanse beleggersorganisatie AAII (American Association of Individual Investors). Via deze link krijgt u een overzicht van de resultaten over het afgelopen jaar, de afgelopen vijf en 10 jaar en sinds het ontstaan van de F-score. Laatste bijwerking dateert van 31 juli 2017.


Detail, de F-score was trouwens één van de zeldzame methoden die ook in 2008 een sterk positief rendement opleverden.


Het zal u waarschijnlijk niet verbazen dat het aantal kandidaten met een hoge F-score (>8) niet voor het rapen liggen! Niet zo verwonderlijk natuurlijk met dergelijke strenge criteria. Maar daar ligt natuurlijk ook de sterkte van het model. Normaal gezien is het ook wel een vrij arbeidsintensief werkje om bedrijven te checken. Met de toevoeging van de F-score aan onze screener is dat echter een fluitje van een cent!


Nog geen gebruiker van ChartMill? Maak hier een account aan, occasioneel gebruik is volledig kostenloos!


Met vragen/opmerkingen kan u steeds terecht op onze contactpagina.


Op al onze producten en services is onze disclaimer van toepassing.


Mvg,


Het ChartMill Team


#Piotroski #Fscore

Recent Blogartikelen
Blogarchief
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square