Fundamentele filters in ChartMill - deel II

Het eerste artikel nog niet gelezen? Geen nood, dat kan via deze link.


In dit tweede artikel gaan we verder met het bespreken van onderstaande fundamentele filtermogelijkheden in de stockscreener (klik op onderstaande afbeelding om onmiddellijk naar de screener te gaan).


Prices Sales (Koers/omzetverhouding)

Misschien niet zo gekend als de koers/winstverhouding maar toch zeker een ratio die ook z'n waarde heeft als deze correct wordt gebruikt. De ratio wordt berekend door de koers te delen door de gerealiseerde omzet per aandeel. Standaard wordt deze ratio berekend over de laatste 12 maanden. In tegenstelling tot de koers/winstverhouding wordt er dus niet gekeken naar de winst maar wel naar de omzet. De omzet is immers minder gevoelig voor 'slimme boekhoudkundige ingrepen' dan de winst die een bedrijf rapporteert. Hoe lager de koers/omzetverhouding, hoe goedkoper het bedrijf en hoe interessanter voor investeerders.


Opgelet, een hoog omzetcijfer betekent niet automatisch dat een bedrijf veel winst maakt (kleine winstmarge). Maar het kan wel leiden tot een sterke verbetering van de winst indien het bedrijf erin slaagt de winstmarge gevoelig op te krikken bij dezelfde omzet.

Omdat de omzet wordt gebruikt voor de berekening en niet de winst is dit een ratio die vooral wordt gebruikt bij bedrijven die nog geen of zeer weinig operationele winst hebben.

Net zoals bij de koers/winstverhouding geldt ook voor deze ratio dat je deze enkel mag toepassen op bedrijven die in eenzelfde sector/industrie actief zijn omdat de winstmarges per sector enorm kunnen verschillen.


Een voorbeeldje om af te sluiten :

Bedrijf A heeft de laatste 12 maanden een omzet gegenereerd van 1.000.000 €. Er zijn in totaal 200.000 uitstaande aandelen en de prijs van het aandeel noteert aan 20 €. De omzet per aandeel bedraagt bijgevolg 1.000.000 / 200.000 = 5 €. De koers/omzetverhouding verkrijgen we vervolgens door de prijs van het aandeel (20) te delen door de omzet per aandeel (5). Dat geeft ons een koers/omzetverhouding van 4. Dit betekent dat een aandeelhouder bereid is om 4 € te betalen voor elke euro omzet.


Price Book (Koers/boekwaarde)


Een volgende ratio in onze stockscreener is de koers/boekwaarde. Deze bekomt men door de prijs van het aandeel te delen door de boekwaarde van het bedrijf (op basis van het laatste kwartaal). De boekwaarde bestaat daarbij uit de totale activa van een bedrijf (gebouwen, machines,voorraden,...) min alle schulden die het bedrijf in kwestie heeft. Een lage boekwaarde (in vergelijking met sectorgenoten) is dus een indicatie dat het bedrijf 'goedkoop' is.


Wel opletten met een te lage boekwaarde (<1), deze uitkomst betekent immers dat de aandeelhouders minder (willen) betalen dan de restwaarde van het bedrijf op basis van zijn activa. Ofwel is het bedrijf echt een koopje ofwel is er fundamenteel meer aan de hand (barslechte vooruitzichten bijvoorbeeld).


EPS Growth (groei% van de winst per aandeel)


Deze filter zegt ons iets over de winstgroei die een firma realiseert. Er zijn meerdere intervallen waarop deze filter kan gebruikt worden. Zo heb je de EPS Growth 1Y, waarbij de winstgroei van de laatste twaalf maanden wordt vergeleken met de vorige 12 maanden. De EPS Growth 5Y berekent de gemiddelde groei jaar op jaar van de voorbije 5 volledige jaren.


Een andere mogelijkheid is EPS Growth next Y waarbij de winstgroei van het huidige jaar wordt vergeleken met een schatting van de winstgroei voor volgend jaar. EPS Growth next 2Y gaat nog een stapje verder en vergelijkt de huidige winstgroei met de komende twee jaar (schattingen).


Voor de EPS Growth Q2Q worden geen volledige jaartallen doch slechts kwartalen gebruikt, meer bepaald het gemiddelde van de 2 komende kwartalen t.o.v. de 2 vorige.


De winstgroei per aandeel is een belangrijk gegeven om een bedrijf correct te waarderen. Stel; bedrijf A rapporteert een winst per aandeel van 5 terwijl bedrijf B een winst per aandeel van 7 realiseert. Op het eerste zicht lijkt bedrijf B een betere optie door de hogere winst per aandeel. Als het jaar daarop echter blijkt dat de winst per aandeel voor bedrijf A is gestegen van 5 naar 6 en voor bedrijf B van 7 naar 8 dan is de situatie iets genuanceerder... De winstgroei voor bedrijf A is immers 20% terwijl dat voor bedrijf B 'slechts' +/- 14% bedraagt. Grote gevestigde bedrijven zullen een veeleer stabielere maar iets minder sterke winstgroei realiseren terwijl die winstgroei veeleer een stuk volatieler zal zijn bij jonge (groei)bedrijven.


Volgende keer gaan we verder met de overige filtermogelijkheden in ChartMill!

ChartMill gebruiken zonder enige beperking? Met een jaarabonnement betaal je amper 20€ per maand en kan je onze stockscreener volledig ongelimiteerd gebruiken!

Met vragen of opmerkingen kan u terecht op onze contactpagina. Op al onze produkten en services is onze disclaimer van toepassing. Met vriendelijke groeten, Het ChartMill Team
#fundamenteel

Recent Blogartikelen
Blogarchief
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square