Altman-Z score toegevoegd in onze stockscreener (enkel voor US-aandelen).


In tegenstelling tot wat de naam misschien doet vermoeden is dit zeker geen nieuwe formule. Ze werd reeds in 1968 ontwikkeld door Edward I. Altman op basis van wetenschappelijk onderzoek dat zocht naar een model om te voorspellen of een bedrijf al dan niet (veel) kans maakt failliet te gaan. Het gaat dus om een rekenmodel dat toelaat om de kredietwaardigheid van een bedrijf te bepalen.


Meerdere ratio's worden daarvoor in de formule overgenomen, zoals :


  • verhouding winst/activa

  • verhouding omzet/activa

  • verhouding marktwaarde aandelen/boekwaarde schuld

  • verhouding ingehouden winsten en activa

  • verhouding werkkapitaal en activa


Niet alle variabelen zijn even belangrijk en daarom krijgen ze ook elk een verschillend gewicht toegewezen. De som van alle verhoudingen levert een score op. Hoe hoger de score, hoe kleiner de kans dat de onderneming in kwestie failliet zal gaan.


Een score van 1.8 of minder wijst op naderend onheil, alles wat meer is dan 3 krijgt de status 'gezond'. Een score tussen 1.81 en 2.99 wordt als 'neutraal' gedefinieerd.

Net zoals met vele andere ratio's en formules moet er altijd opgelet worden met te vlugge of te algemene conclusies te definiëren. Een paar punten waarmee zeker rekening moet worden gehouden bij het interpreteren van de score :


  1. de koers van het aandeel van een bedrijf is niet constant en vermits de beurskoers één van de variabelen is in de score moet daar rekening mee gehouden worden. Wanneer het algemene sentiment op de beurs goed is zullen zelfs de mindere bedrijven daar in zekere mate de vruchten van plukken doordat er sowieso meer kopers zijn. Dat heeft tot gevolg dat deze score hoger zal zijn in goede beurstijden en algemeen lager in tijden waarbij het beurssentiment eerder negatief is.

  2. de score kan - logisch eigenlijk - geen rekening houden met onverwachte uitzonderlijke gebeurtenissen waardoor een bedrijf van vandaag op morgen bij wijze van spreken op de rand van het faillissement kan komen te staan. Kleinere (groei)bedrijven zijn hier uiteraard gevoeliger voor dan grotere...


Intussen zijn er wel een aantal varianten op de originele Altman-Z score in omloop, zo zijn er specifieke afgeleide scores voor private bedrijven of voor publieke dienstverlenende bedrijven. De filter in onze screener is de originele formule die nog steeds wordt gebruikt voor publieke industriële bedrijven.


De Altman-Z score in onze stockscreener!


Link 1 - deze lijst toont een selectie van US-aandelen met een minimumprijs van 10$ en een gemiddeld handelsvolume van minstens 1 miljoen stuks (gemiddelde wordt gemeten over de laatste 50 handelsdagen) waarbij de Altman-Z score hoger is dan 2.99. Hiermee worden dus Amerikaanse bedrijven geselecteerd die zeer weinig kans maken om op korte periode failliet te gaan.


Link 2 - deze lijst heeft dezelfde filters als de lijst hierboven, doch ipv een Altman-Z score te hanteren die hoger ligt dan 2.99 wordt hier gekozen voor een score kleiner dan 1.81. Hiermee krijgen we dus de US-bedrijven waarvan de kredietwaardigheid wel zwaar in discussie kan worden gesteld.


Nog geen gebruiker van ChartMill? Maak hier een account aan, occasioneel gebruik is volledig kostenloos!


Met vragen/opmerkingen kan u steeds terecht op onze contactpagina.


Op al onze producten en services is onze disclaimer van toepassing.


Mvg,


Het ChartMill TeamRecent Blogartikelen
Blogarchief
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square