Beleggen met behulp van de marktfase-analyse (deel 4)

In de vorige drie artikelen kreeg u reeds een duidelijk overzicht van de verschillende marktfases dewelke zich manifesteren in de prijsgrafieken van aandelen of afgeleide produkten en hoe u hierop als belegger het best kan reageren. We stippen hier ook nog even aan dat een dergelijke 'marktfasebenadering' niet louter is bedoeld voor de belegger die zich voornamelijk bediend van technische analyse. Net omwille van de langetermijnblik is deze manier van werken ook zeer geschikt voor de fundamentele belegger die misschien een mooi aandeel op het oog heeft maar op zoek is naar een ideaal instapmoment.


In dit slotartikel gaan we verder met het screenen naar aandelen die zich in een specifieke marktfase bevinden. Uiteraard doen we dat met onze stockscreener ChartMill die een paar slimme marktfase-filters aan boord heeft waardoor u in het grote aandelenuniversum met slechts een paar muiskliks alle aandelen terug vindt die zich bijvoorbeeld in een fase 1 - accumulatie bevinden.


We starten op de homepage van www.ChartMill.com waar u vervolgens klikt op de tab 'Stockscreener' (zie de groene pijl op de afbeelding links).


Dit brengt u naar de pagina waarop héél wat filterinstellingen mogelijk zijn. Onder de tab 'Technical' vindt u een filterinstelling genaamd 'Weinstein Stage'. Dit is een verwijzing naar het boek ‘Profiting in bull and bear markets’ waarin Stan Weinstein uitvoerig de vier verschillende marktfasen beschrijft waarin de koers van een aandeel (of afgeleid produkt) zich bevindt én hoe u deze als trader/belegger in uw eigen voordeel kan gebruiken.

U hebt onder deze filterinstelling de mogelijkheid om te kiezen tussen de vier verschillende marktfases die we in de eerste drie artikels hebben besproken. Er bestaat ook de mogelijkheid om te kiezen tussen 'Stage 1 or 3'. Indien u deze keuze selecteert zal ChartMill alle aandelen filteren die zich ofwel in de accumulatiefase (fase 1) dan wel de distributiefase (fase 3) bevinden. Beide fases worden in theorie immers gekenmerkt door een mogelijkse zijwaartse pricerange. Bij fase 1 echter na een langetermijndowntrend, bij fase 3 na een uptrend.


De mogelijkheden 'New Stage 2 Advancing' en 'New Stage 4 Decline' zorgen ervoor dat de software op zoek gaat naar aandelen die zich nog maar sinds kort in die specifieke fase bevinden.


Rechts van het Weinstein Stage filter vindt u nog handig extraatje terug, met name de 'Weinstein Stage Length' filter.


Met dit filter kan de geselecteerde fase verder worden verfijnd met de parameter 'faselengte'. Het spreekt immers voor zich dat een fase 1 accumulatie die zich reeds ettelijke maanden voordoet - en waarvan de prijs dus reeds een langere tijd in een duidelijke range fluctueert - interessanter is om te spotten dan een ander fase 1 aandeel dat zich bijvoorbeeld nog maar een tweetal weken in die specifieke fase bevindt.


Hou wel in het achterhoofd dat het gebruik van deze filters een eerste brede computergestuurde selectie geeft en dus nooit alleen perfecte setups zal leveren. Bovendien gebruikt u deze Weinstein filter het best nadat u eerst uw gebruikelijke andere basisfilters heeft toegepast.


Tot slot een paar voorbeeldscreens hieronder die u een beeld geven van wat de mogelijkheden zijn :


Technisch - algemeen (4 filters)

Exclusief US-aandelen dewelke zich in een stage 1 accumulatiefase bevinden, met een minimumprijs van 10$ en een minimum gemiddeld handelsvolume gemeten over de laatste 50 handelsdagen dat hoger is dan 300.000 stuks per dag.

Zie link


Technisch - meer gedetailleerd (7 filters)

Exclusief US-aandelen dewelke zich in een stage 2 stijgingsfase bevinden, met een minimumprijs van 5$ en een minimum gemiddeld handelsvolume gemeten over de laatste 50 handelsdagen dat hoger is dan 500.000 stuks per dag. Bovendien willen we enkel die aandelen selecteren dewelke een 'ChartMil TA Rating' en 'ChartMill Setup Quality' hebben groter dan '8' (op schaal van 10).

Zie link


Technisch/fundamenteel (8 filters toegepast)

Deze mogelijkheid plaatsen we ook nog eens in de kijker omdat het sinds kort mogelijk is ook aan de hand van fundamentele parameters te filteren in ChartMill (meer info hier). Een voorbeeldje :


Exclusief US-aandelen dewelke zich in een stage 3 distributiefase bevinden, met een minimumprijs van 50$ en een minimum gemiddeld handelsvolume gemeten over de laatste 50 handelsdagen dat hoger is dan 1.000.000 stuks per dag. Bovendien willen we dat de prijs van de aandelen op minder dan 2% noteren van een significant weerstandsniveau (m.h.o.o. een potentiële uitbraak). Die selectie verfijnen we verder met twee fundamentele filters, zijnde de koers/winst verhouding ('price earnings') die lager moet zijn dan 20 én een dividendrendement ('dividend Yield') dat hoger ligt dan 3%.

Zie link


Zoals u ziet, tal van mogelijkheden om in een mum van tijd tot een specifieke aandelenselectie te komen!


Nog geen gebruiker van ChartMill? Maak hier een account aan, occasioneel gebruik is volledig kostenloos!

Met vragen/opmerkingen kan u steeds terecht op onze contactpagina.

Op al onze producten en services is onze disclaimer van toepassing.

Mvg,

Het ChartMill Team#marktfase #stageanalysis #Weinstein

Recent Blogartikelen
Blogarchief
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square