Beleggen met behulp van de marktfase-analyse (deel 3)


Eerdere artikels nog niet gelezen? Dan verwijzen we u graag door naar deel 1 (inleiding) en deel 2 (marktfase 1 en 2). In dit derde vervolgartikel gaan we verder met de volgende marktfasen, meer bepaald fase 3 'distributie' en tot slot fase 4 'downtrend'.


Fase 3 - distributie


De distributiefase doet zich voor nadat een aandeel een significante stijging achter de rug heeft. Deze fase wordt soms ook - naar mijn mening verkeerdelijk - gedefinieerd als een 'topping patroon'. De reden dat ik in dit artikel enkel de term 'distributie' hanteer is omdat na een distributiefase er niet mag worden vanuit gegaan dat de koers sowieso gaat dalen! Het kan perfect zijn dat de distributiefase opnieuw wordt gevolgd door een verdere stijging van het aandeel.


Bij het herkennen van deze fase speelt de 30-weeks gemiddelde lijn een cruciale rol. Een eerste indicatie dat de stijgende trend serieus momentum verliest zie je uiteraard aan de prijs zelf maar in een volgende stadium zal zich dat ook vertalen in een 30-weeksgemiddeldelijn die eerder zijwaarts dan stijgend evolueert. Ook de prijsvorming verandert, waar de prijs in de uptrend meestal mooi boven het 30-weeks gemiddelde blijft (met occasionele retracements tot in de buurt van de gemiddeldelijn) zie je nu dat diezelfde prijs afwisselend boven en onder diezelfde gemiddeldelijn fluctueert.


Een paar distributiefases bij een aandeel dat een stijgend trend vertoont

Uiteraard is dezelfde fase ook zichtbaar bij LT-dalende trends. Krijgen we daar echter te maken met een lange baseformatie na een langdurig dalende trend dan bevinden we ons opnieuw in een fase 1 accumulatie (zie deel 2 van deze artikelreeks).


Een belangrijk detail dat u niet uit het oog mag verliezen : Het is en blijft natuurlijk perfect mogelijk dat een stijgende langetermijntrend slechts een korte of zelfs helemaal geen distributieperiode kent en onmiddellijk overgaat in een dalende trend. Onderstaand voorbeeld maakt dat duidelijk...

Hoe te handelen bij aandelen dewelke zich in fase 3 bevinden?

Voor alle duidelijkheid : sowieso zou u altijd en overal beschermd moeten zijn door een ingestelde stoploss, ook als het aandeel zich in een sterk stijgende trend bevindt. Indien u openstaande posities hebt in aandelen die echter beginnende kenmerken vertonen van een fase 3 distributie komt het erop aan om de stoploss tijdig aan te passen zodat een voldoende groot gedeelte van de gerealiseerde winst kan worden beschermd. Dit is echter makkelijker geschreven dan gedaan. Wanneer spreken we immers van een tijdelijke prijsterugval en vanaf wanneer wordt het gevaar groter en kan er sprake zijn van een heuse trendommekeer? De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat u dat natuurlijk nooit met zekerheid kan weten. Zie bijvoorbeeld de chart direct hierboven waarbij de prijs van een aandeel in een zeer korte tijd van positief naar negatief gaat. Maar, in die gevallen dat u wel enige tijd wordt gegund en de prijs evolueert zoals in de eerste grafiek hierboven (waarbij voor de heuse trendommekeer de trend al even korstondig negatief werd in de tot dan geldende bullish trend) dan hebt u wel de kans om de stop vanaf dat moment strakker aan te trekken!

Fase 4 - downtrend

Net zoals bij fase 2 spreekt de naam op zich al boekdelen. Dit is namelijk de fase waarbij een aandeel uit z'n tradingrange valt en er sprake kan zijn van een nieuwe langetermijn downtrend. Bij de downbreak moet de prijs zich onder het 30-weeks gemiddelde bevinden. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen spreken van een effectieve downtrend. De prijsdaling kan ontstaan onder hoger verkoopvolume maar zelf vind ik dat veel minder belangrijk dan het vereiste koopvolume bij een het begin van de uptrend. Dit is echter een persoonlijke mening.


Voorbeeld van downtrend

De grafiek hierboven toont opnieuw de ticker 'CUZ' dat een mooi stijgende trend vertoont tot begin oktober 2014. Vanaf dat komen de eerste barsten in het stijgend momentum, de prijs valt namelijk onder het 30-weeksgemiddelde tot de prijszone 11.75$. Er volgt wel nog een vlugge remonte maar de top van 08 september wordt net niet meer gehaald. Het aandeel gaat dus over van fase 2 (stijgend) naar fase 3 (distributie). Tweede waarschuwing is de dubbele top die zichtbaar wordt op de grafiek, gevormd door het toppingpatroon van begin november 2014 waarbij het prijsniveau 13.3 net niet meer wordt gehaald.


Hoe te handelen bij fase 4 aandelen?


Eerste shortmogelijkheid doet zich voor wanneer de prijs door de swinglow op 11.75$ valt (pijl met cijfer 1). Wie liever meer zekerheid inbouwt kan wachten tot de prijs onder de downbreakcandle valt (cijfer 2), nadeel op deze chart is dan wel dat je 'diep' je eerste positie short en dat de stoploss sowieso een stuk groter zal zijn (ideaal boven het 30-weeks gemiddelde). Net zoals bij de uptrend kan je ook bij een dalende trend wachten op de hertest van het eerdere downbreaklevel (cijfer 3). De grafiek toont ook een ander aspect dat bij langdurige duidelijke trends kan zorgen voor een exponentiële toename van de winstpositie. De prijsretracements tot tegen de dalende gemiddeldelijn (cijfers 4 en 5) zijn bijkomende lowrisk shortsetups waardoor u de openstaande shortpositie telkens kan vergroten. Een paar van dergelijke posities maken absoluut het verschil in een typische trendstrategie die gebaseerd is op deze langetermijn fasebenadering.


In het volgende artikel gaan we aan de slag met onze stockscreener ChartMill en tonen we u hoe u aandelen specifiek kan filteren op basis van de hierboven vermelde fases!


Nog geen gebruiker van ChartMill? Maak hier een account aan, occasioneel gebruik is volledig kostenloos!


Met vragen/opmerkingen kan u steeds terecht op onze contactpagina.


Op al onze producten en services is onze disclaimer van toepassing.


Mvg,


Het ChartMill Team#Weinstein #stageanalysis #marktfase

Recent Blogartikelen
Blogarchief
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square