ULTA Beauty inc. (ULTA) - nieuwe longsetup voor onze US virtuele aandelenport.


Onze virtuele US-port heeft momenteel nog 36.86% vrijstaande cash. In de financiële pers en op beursgerelateerde fora lezen we meer en meer dat het aanhouden van een aanzienlijke cashpositie momenteel een goeie keuze is. Toch is dat niet onze insteek, het enige wat we doen is orders en hun bijkomende stops inleggen. Tot nader bewijs is de trend positief en zo behandelen we dus ook de markt. Afhankelijk van de mate en snelheid waarin we met nieuwe posities worden uitgestopt vormt onze graadmeter om te bepalen of een trend ten einde loopt en eventueel een omgekeerde trend van start kan gaan...


Dit gezegd zijnde, onze nieuwe longsetup luistert naar de naam ULTA Beauty en vonden we aan de hand van volgende filterinstellingen in ChartMill : prijs > 5$ met een gemiddeld handelsvolume (20d) van meer dan 500.000 stuks. Het volume diende afgelopen week minstens 50% hoger te zijn dan twee weken geleden. Bijkomend selecteerden we de aandelen die op lange termijn positief zijn maar die momenteel in een eerder neutrale fase bewegen. Dit leidde tot amper 6 potentiële kandidaten waarbij we vervolgens ULTA manueel hebben geselecteerd (zie deze link).


Weekgrafiek

ULTA Beauty maakte op datum van 09 maart 2017 kwartaalcijfers bekend en die werden duidelijk goed onthaald door de beleggers die verwoed aan het kopen gingen. De koers doorbrak een weerstandslevel dat dateerde van aug/sep 2016 en sloot de week af met 3% winst. De doorbraak en dan vooral het slot doen ons besluiten om te proberen een longpositie in te nemen.


Setup

Ticker : ULTA Buystop markt @ 287.33 met Limiet @ 287.50 Stoploss markt @ 264.44 Aantal aandelen : 21 Order geldig vanaf maandag 13 maart 2017 tot tegenbericht

____________________________________________________________________________________________________

Wie nog niet vertrouwd is met onze manier van selectie en opvolging raden we ten stelligste aan dit artikel met de basisuitleg te lezen over onze positie-adviezen.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Verdere info en opvolging

Van zodra de instapprijs is bereikt worden de geselecteerde aandelen verder opgevolgd via een virtuele online port. Inzage in de port is echter exclusief voorbehouden voor ChartMill abonnees met een jaarabonnement. Zij worden eveneens op de hoogte gehouden van alle eventuele wijzigingen, uiteraard voorbeurs.

Als gratis gebruiker ontvangt u wel de basissetups zonder de verdere updates nopens de geselecteerde aandelen en zonder inzage in de online virtuele port. Uitbreidingen op bestaande posities zijn evenmin zichtbaar. Belangrijk! Hoeveel aandelen u in port neemt is afhankelijk van uw eigen risicoprofiel. We adviseren echter om nooit meer dan 1/4 van uw beschikbare kapitaal te investeren in één positie. Verder verdient het aanbeveling het risicopercentage te beperken tot maximum twee procent per individuele positie (dit is het totale verlies dat u zou oplopen indien het aanvankelijke stoplosslevel wordt geraakt).


De Position Sizing Tool is wat dat betreft een handig instrument om uw risico perfect af te bakenen naar uw eigen behoeften! Op al onze services en diensten is onze disclaimer van toepassing, te lezen door op deze link te klikken.


Met vragen of opmerkingen over deze setups kan u terecht op onze contactpagina. Met vriendelijke groeten, Het ChartMill Team


#stockscreener #trendstrategie #Weinstein #TA #positionsizing

Recent Blogartikelen
Blogarchief
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square