DHT Holdings Inc; (DHT) - nieuwe longsetup voor onze US virtuele aandelenport.Een sterke US-week waardoor onze vorige setup, Western New England Bancorp, daterend van 27 februari reeds de dag erop werd getriggerd. Vermits de port slechts voor 55% is belegd, gingen we onmiddellijk op zoek naar een nieuwe long kandidaat.


DHT Holdings Inc. is een tankrederij, noterend op de beurs van New York. Het bedrijf baat 19 eigen VLCC's (supertankers van 260.000-330.000 ton) uit en 2 kleinere tankers.


Het aandeel kwam op onze technische radar terecht nadat we op zoek gingen naar aandelen boven de 5$, met een gemiddeld handelsvolume van meer dan 1 miljoen stuks. Bovendien gingen we specifiek op zoek naar aandelen die op weekbasis meer dan 4% stegen maar ook weer niet te veel, dus via een bijkomend filter beperkten we de stijging tot max 6%. (via Stockscreener > Technical > Performance 1- ingesteld op >4% en Performance 2 - ingesteld op <6%). Tot slot maakten we gebruik van het Weinstein filter om enkel de aandelen te behouden die zich in een accumulatiefase bevinden. Meer over de accumulatiefase kan je lezen via deze link.


De complete filterinstellingen leverde uiteindelijk 18 kandidaten op (zie deze link) waarvan we DHT na manuele selectie weerhielden.


Weekgrafiek

Het aandeel bevond zich sinds begin 2016 in een duidelijke neerwaartse trend, op de grafiek is duidelijk te zien dat de prijs zich gedurende deze periode netjes onder onze ChartMill Trend Indicator nestelde. Eind juli, begin augustus was er een poging om de neerwaartse prijsdruk te doorbreken maar de prijs raakte ook dan slechts in de buurt van het 30-weeks gemiddelde. De huidige situatie is nu echter anders, de prijs is al een mooi stuk opgelopen en we zien de laatste maand dat de prijs een zijwaarts kanaal vormde boven de ChartMill Trend Indicator. Afgelopen week brak de prijs aan de bovenkant van de range uit en intussen is ook de gemiddeldelijn opnieuw groen geworden. Deze elementen in overweging genomen kunnen we een eerste positie trachten in te nemen van zodra de prijs uitkomt boven de high van de laatste weekcandle.


Setup

Ticker : DHT Buystop markt @ 5.12 met Limiet @ 5.15 Stoploss markt @ 4.44 Aantal aandelen : 720 Order geldig vanaf maandag 06 maart 2017 tot tegenbericht

____________________________________________________________________________________________________

Wie nog niet vertrouwd is met onze manier van selectie en opvolging raden we ten stelligste aan dit artikel met de basisuitleg te lezen over onze positie-adviezen.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Verdere info en opvolging

Van zodra de instapprijs is bereikt worden de geselecteerde aandelen verder opgevolgd via een virtuele online port. Inzage in de port is echter exclusief voorbehouden voor ChartMill abonnees met een jaarabonnement. Zij worden eveneens op de hoogte gehouden van alle eventuele wijzigingen, uiteraard voorbeurs.

Als gratis gebruiker ontvangt u wel de basissetups zonder de verdere updates nopens de geselecteerde aandelen en zonder inzage in de online virtuele port. Uitbreidingen op bestaande posities zijn evenmin zichtbaar. Belangrijk! Hoeveel aandelen u in port neemt is afhankelijk van uw eigen risicoprofiel. We adviseren echter om nooit meer dan 1/4 van uw beschikbare kapitaal te investeren in één positie. Verder verdient het aanbeveling het risicopercentage te beperken tot maximum twee procent per individuele positie (dit is het totale verlies dat u zou oplopen indien het aanvankelijke stoplosslevel wordt geraakt).


De Position Sizing Tool is wat dat betreft een handig instrument om uw risico perfect af te bakenen naar uw eigen behoeften! Op al onze services en diensten is onze disclaimer van toepassing, te lezen door op deze link te klikken.


Met vragen of opmerkingen over deze setups kan u terecht op onze contactpagina. Met vriendelijke groeten, Het ChartMill Team


#stockscreener #trendstrategie #Weinstein #TA #positionsizing

Recent Blogartikelen
Blogarchief
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square