Western New England Bancorp, Inc. (WNEB) - nieuwe longsetup voor onze US virtuele aandelenport.

Nadat onze dubbele longpositie in SLCA vorige week spijtig genoeg werd uitgestopt hebben we opnieuw meer dan 55% cash beschikbaar in de virtuele US-port. Tijd dus voor een nieuwe setup, geldig vanaf morgen, 27 februari 2017.


We gebruikten ChartMill om aandelen te vinden waarvan de prijs dicht tegen een duidelijke weerstandszone noteert (stockscreener > Support/Resistance/Channels > Consolidated resistance > Close 1% from CR1) . Basisvereiste is wel dat het aandelen zijn met een minimumprijs van 5$ en die over een periode van twintig beursdagen een gemiddeld handelsvolume hebben dat hoger ligt dan 100.000 stuks. Bovendien maakten we eveneens gebruikt van het Pocket Pivot filter (Stockscreener > Technical > Pocket Pivot > At least 1 PP in last 5 days). Meer uitleg rond het 'Pocket Pivot' begrip vind je hier terug. De langetermijntrend van het aandeel diende positief te zijn.


Omdat we met alle bovenstaande parameters nog meer dan 400 aandelen over hadden hebben we een bijkomende volumefilter ingesteld via stockscreener > Technical > Volume Increase > This week 100% more than last week. Dat dit een zeer streng selectiecriterium is mag blijken uit het aantal resultaten dat we overhielden, amper 13 kandidaten konden voldoen aan deze laatste filter. Niet abnormaal, we vragen immers dat er - gemeten over de laatste handelsweek - dubbel zoveel handelsvolume was als de week voordien. Mocht blijken dat u - door dergelijk filter toe te passen - te weinig kwalitatieve kandidaten over houdt dan kan u uiteraard altijd via dezelfde filter het percentage verlagen (minimum% bij deze filter bedraagt 10%).


Zelf hebben we dat echter niet gedaan omdat er toch wel een mooie kandidaat tussen zat die we uiteindelijk ook weerhielden als nieuwe setup, Western New England Bancorp, Inc. (WNEB), holding van de Westfield Bank. De maatschappij maakte z'n jaarresultaten bekend op 2 februari met daarbij het nieuws dat er bijkomend 10% van de uitstaande aandelen zal teruggekocht worden.


Weekgrafiek

Daggrafiek

Hierboven de week- en daggrafiek van WNEB. Het is vooral op de daggrafiek dat goed te zien is dat het volume sterk is aangetrokken de laatste dagen. Tegelijkertijd noteert de koers dicht tegen een voornaam weerstandsniveau. Mooie ingrediënten om een eerste koopsetup te weerhouden!


Setup

Ticker : WNEB Buystop markt @ 10.06 met Limiet @ 10.11 Stoploss markt @ 9.38 Aantal aandelen : 725 Order geldig vanaf maandag 27 februari 2017 tot tegenbericht

____________________________________________________________________________________________________

Wie nog niet vertrouwd is met onze manier van selectie en opvolging raden we ten stelligste aan dit artikel met de basisuitleg te lezen over onze positie-adviezen.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Verdere info en opvolging

Van zodra de instapprijs is bereikt worden de geselecteerde aandelen verder opgevolgd via een virtuele online port. Inzage in de port is echter exclusief voorbehouden voor ChartMill abonnees met een jaarabonnement. Zij worden eveneens op de hoogte gehouden van alle eventuele wijzigingen, uiteraard voorbeurs.

Als gratis gebruiker ontvangt u wel de basissetups zonder de verdere updates nopens de geselecteerde aandelen en zonder inzage in de online virtuele port. Uitbreidingen op bestaande posities zijn evenmin zichtbaar. Belangrijk! Hoeveel aandelen u in port neemt is afhankelijk van uw eigen risicoprofiel. We adviseren echter om nooit meer dan 1/4 van uw beschikbare kapitaal te investeren in één positie. Verder verdient het aanbeveling het risicopercentage te beperken tot maximum twee procent per individuele positie (dit is het totale verlies dat u zou oplopen indien het aanvankelijke stoplosslevel wordt geraakt).


De Position Sizing Tool is wat dat betreft een handig instrument om uw risico perfect af te bakenen naar uw eigen behoeften! Op al onze services en diensten is onze disclaimer van toepassing, te lezen door op deze link te klikken.


Met vragen of opmerkingen over deze setups kan u terecht op onze contactpagina. Met vriendelijke groeten, Het ChartMill Team

#stockscreener #WesternNewEnglandBancorp

Recent Blogartikelen
Blogarchief
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square