Beleggen met behulp van de marktfase-analyse (deel 2)

In deel 1 gaven we reeds summier een overzicht van de verschillende fasen die worden onderscheiden, zijnde 'accumulatie' - 'uptrend' - 'distributie' en tot slot 'downtrend'. In dit tweede artikel gaan we wat meer in detail in op de eerste twee van die verschillende marktfasen ('accumulatie' en ' uptrend') en hoe u daar als belegger het best op inspeelt.


Fase 1 - accumulatie


Vooraleer er sprake kan zijn van een accumulatiefase moet het aandeel in kwestie een significante daling achter de rug hebben op de langetermijngrafiek. Er moet dus wel degelijk sprake zijn geweest van een duidelijke 'bearish' trend vooraleer dergelijke fase als dusdanig kan worden geïdentificeerd. We leggen hier de nadruk op omdat een tijdelijke dip in een langetermijn stijgende trend absoluut niet verward mag worden met deze eerste fase!


Typisch voor deze fase is - nadat de langetermijn dalende trend in hevigheid lijkt af te nemen - de vorming van een lange zijwaartse tradingrange waarbij de koers zowel onder als boven het 30-weeks gemiddelde beweegt en op die manier de kenmerkende horizontale basis vormt van een accumulatiefase. Meestal zal tijdens die zijwaartse range ook het totale handelsvolume wat afnemen (nadat de hogere verkoopvolumes van de voorafgaande daling goed en wel zijn verteerd...).


voorbeelden

De neerwaarste rode pijl geeft de downrend weer van het aandeel 'Denbury' tussen de periode oktober 2014 tot februari 2016. Sindsdien stellen we vast dat het aandeel zijwaarts beweegt met een 30-weeksgemiddelde lijn die horizontaal loopt en waar de koers dan weer boven en onder beweegt. Hierdoor wordt er een zijwaarts trendkanaal gevormd (op de chart weergegeven door de horizontale groene en rode lijn). We merken ook dat het gemiddeld volume (de zwarte lijn door de volumebars helemaal onderaan de grafiek) sinds enige tijd opnieuw aan het dalen is. Alle kenmerken van een typische 'fase 1' zijn dan ook aanwezig...


Ook de grafiek van Bonanza Creek Energy is een mooi voorbeel van een typisch fase 1 aandeel. Een langetermijn daling van oktober 2014 tot ongeveer mei 2016, waarna we een tijdlang zijwaarts consollideren met sterk verlaagde volumes. Hierdoor wordt er een vrij nauwe tradingrange gevormd. Opvallend hier is wel het sterk verhoogde volume bij de recente hevige stijgingen op weekbasis. Voor de typische longterm trendbelegger wordt dit aandeel zeer interessant eens de rode horizontale weerstandslijn doorbroken wordt op slotbasis...


Hoe te handelen bij dergelijke typisch fase 1 aandelen?


Deze aandelen horen thuis in uw ChartMill watchlist. Fase 1 aandelen zijn immers ideale kandidaten om uit te breken boven hun horizontale bases. Maar wanneer dat effectief gebeurt weet niemand. Daarom dus een watchlist die u bijvoorbeeld één keer per week kan raadplegen om te kijken waar de prijslevels zich bevinden. Het is ook een goed idee om eens te kijken naar de volledige sector waar het aandeel deel van uitmaakt. Is een dergelijke accumulatiefase iets typisch voor enkel dit aandeel of verschijnen er plotseling meerdere kandidaten als we de volledige sector onder de loep nemen?


Probeer wel het nodige geduld aan boord te leggen. Een accumulatiefase kan zich over een zeer lange termijn voordoen en de verleiding kan dan groot zijn om reeds in deze fase een eerste positie in te nemen. Dat is echter niet de bedoeling, orders worden pas geplaatst bij het begin van de fase 2 en dus als de uitbraak zich effectief heeft voorgedaan! Niets zegt immers dat de prijs uiteindelijk niet opnieuw naar beneden doorvalt, waardoor er een herneming komt van de dalende langetermijntrend. Net om die valkuilen te vermijden wordt er voor het innemen van posities gewacht op bevestiging in de vorm van fase 2.


Fase 2 - uptrend


Zoals de naam reeds doet vermoeden is dit de fase waarbij een aandeel uitbreekt uit z'n tradingrange en mogelijks start met een nieuwe langetermijn uptrend. Cruciaal hierbij is dat de prijs bij de uitbraak zich boven het 30-weeks gemiddelde bevindt. Zoniet kan er nooit sprake zijn van een uptrend. Ideaal is de prijsstijging vergezeld van hoger koopvolume dan gemiddeld, als teken dat kopers gretig zijn om het aandeel in bezit te hebben.


voorbeelden

De weekgrafiek van Taseko Mines is een schoolvoorbeeld van een fase 1 aandeel (accumulatie) dat overgaat in een uptrend (fase 2). Fase 1 begon ergens begin februari 2016 en duurde tot eind november 2016 waarna er plots een duidelijke prijsuitbraak was. In de week erop werd de koers nog even naar beneden geduwd voor een hertest van het eerdere uitbraakniveau (merk op hoe het verkoopvolume véél lager is dan de voorgaande weken!) maar dan gaat het gezwind naar boven. Ook hier wijzen we graag nog eens op het koopvolume op het einde van fase 1, dus nog voor de effectieve uitbraak zich voordeed. Een plots hoger volume terwijl het aandeel zich nog in zijn zijwaartse range bevindt is iets om absoluut oog voor te hebben.

Op de chart hierboven zien we twee keer een overgang van fase 1 naar een fase 2 uptrend.

Hoe te handelen bij beginnende fase 2 aandelen?

Er zijn twee mogelijke manieren om dit te doen. Ofwel onmiddellijk na de uitbraakcandle ofwel wordt er een iets defensievere strategie gehanteerd en wordt er getracht een positie in te nemen bij een zogenaamde hertest van het eerdere uitbraakniveau. Beide manieren hebben hun voor- en nadelen.


Winnende posities vergroten is een belangrijk onderdeel van succesvolle strategieën. Aandelen dewelke zich in een typische fase 2 uptrend bevinden komen hiervoor in aanmerking. Beleggers kunnen uitkijken naar tijdelijke dips tot in de buurt van het 30-weeks gemiddelde om op die levels hun positie trachten te vergroten.


Een voorbeeld in de grafiek hieronder :


In een volgend artikel bespreken we fase 3 en 4 (distributie en downtrend).


Nog geen gebruiker van ChartMill? Maak hier een account aan, occasioneel gebruik is volledig kostenloos!


Met vragen/opmerkingen kan u steeds terecht op onze contactpagina.


Op al onze producten en services is onze disclaimer van toepassing.


Mvg,


Het ChartMill Team


#Weinstein #stageanalysis #marktfase

Recent Blogartikelen
Blogarchief
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square