ChartMill’s automatische steun- en weerstandsniveau’s


Zeer recent werd een nieuwe indicator toegevoegd aan het ChartMill platform. ‘Consollidated Support and Resistance’, vrij vertaald ‘bevestigde’ steun- en weerstandszones.


Het bepalen van de geïdentificeerde steun- en weerstandniveau’s - op gelijk welk timeframe - gebeurt automatisch door Chartmill en is gebaseerd op volgende elementen :  • Opeenvolgende horizontale toppen of bodems die zich in dezelfde prijszone vormen,

  • Trendlijnen die ontstaan door het verbinden van meerdere toppen of meerdere bodems (horizontaal en diagonaal),

  • Op basis van ChartMill Channels,

  • Op basis van gemiddeldelijnen.


De geïdentificeerde steun, weerstand of het trendkanaal krijgt bovendien een ‘sterktegradatie’ toegewezen. Die gradatie hangt af van het aantal keren dat de respectieve steun, weerstand of het trendkanaal werd ‘getest’ door de prijs. Een horizontale trendlijn bijvoorbeeld, tot stand gekomen door het verbinden van twee punten waar de prijs zich op ongeveer gelijke hoogte bevond, zal als minder sterk worden aanzien dan een trendlijn die bestaat uit 4 gelijkaardige prijsniveau’s.

Bij het berekenen van de ‘bevestigde’ steun- en weerstandniveau’s - zoals weergegeven door de indicator - zal de ChartMill-software rekening houden met zowel de toppen, bodems, horizontale en diagonale trend- en gemiddeldelijnen inclusief hun toegewezen sterktegradatie om tot één visueel beeld te komen en dit op meerdere timeframes.


De ChartMill Analyzer

Al die zaken worden vervolgens visueel weergegeven in onze ChartMill Analyzer. De belangrijkste steun- en weerstandslijnen (horizontaal, diagonaal) worden weergegeven op de dag- en weekgrafieken waarvan u hieronder voor het aandeel Groupe Bruxelles Lambert SA een voorbeeld ziet (op datum van 03 februari 2017).

De rode kleur geeft de weerstandslevels weer, de groene kleur de mogelijke steunniveau's.


Het onderdeel 'support/ resistance analysis' geeft vervolgens deze levels weer op een horizontale balk waarop ook de actuele prijs is weergegeven in de vorm van een zwart verticaal streepje, direct daaronder wordt nog een summiere uitleg gegeven over de geïdentificeerde levels.


Voor Groupe Bruxelles Lambert SA ziet u hier links een voorbeeld. De analyse zegt ons dat de prijs zich net boven een vrij brede steunzone ligt. Iets hoger nog dan de actuele prijs heeft ChartMill ook een weerstandszone geïdentificeerd. Detail : hoe sterker de steun of weerstand hoe donkerder de groene of rode kleur!


Onze meest recente toevoeging zorgt ervoor dat bovenstaande steun en weerstandzones nu ook visueel kunnen weergegeven worden op een grafiek. Tot voor kort waren dit enkel de lijnen. We kijken hieronder even naar hetzelfde aandeel op de weekgrafiek.

Om dit zichtbaar te maken selecteer je onder de charts tab (1) 'consolidated support and resistance' in het indicatorveld (2).

Aandelen filteren met behulp van de steun- en weerstandszones

De nieuwe indicator biedt niet enkel een visueel voordeel, ChartMill zou geen screener zijn mochten we er niet voor gezorgd hebben dat je ook aandelen kan filteren op basis van parameters die gebruik maken van de nieuwe indicator.


Je kan bijvoorbeeld op zoek gaan naar enkel die aandelen die zich (zeer) dicht in de buurt bevinden van een geïdentificeerd steun- of weerstandsniveau.


Je gaat daarvoor naar de 'Stockscreener tab' (1), selecteert 'Support/Resistance/Channels' (2) en onder het keuzevakje 'Consolidated Support' (3) kan je instellen of de huidige koers zich op 1,2 of 3% van het geïdentificeerde steunlevel moet bevinden. Om aandelen te vinden waarvan de prijs onmiddellijk in de buurt ligt van een weerstandsniveau kan je gebruik maken van de keuze 'Consolidated Resistance'.Steun en weerstand integreren in je handelsstrategie

Voor longsetups kan er zowel op basis van steun- en/of weerstandniveau's worden gewerkt. Aandelen dewelke zich in een stijgende trend bevinden en een tijdelijke terugval kennen tot in de support zone zijn potentiële koopkandidaten. Maar net zo goed kunnen diezelfde aandelen die een belangrijk weerstandslevel doorbreken dat ook zijn! Twee voorbeelden hieronder.


Long op support...

... of Long bij doorbreken weerstand

Tot slot, Een paar screeningfilters

Met deze screenfilter gaan we op zoek naar aandelen die zich in een opwaartse trend bevinden en die zeer dicht tegen weerstand aanleunen. Uit deze kandidaten kan je longsetups weerhouden bij het doorbreken van de weerstand.


In deze tweede screenfilter hebben we de instellingen zo aangepast dat de aandelen zich welliswaar nog in een langetermijn opwaartse trend bevinden, maar waarbij de korte termijn eerder negatief is. Er is dus sprake van een prijsterugval in een stijgende trend. We gaan daarbij op zoek naar aandelen waarvan de prijs zich dicht in de buurt bevindt van significante steunlevels. Dit filter kan dus gebruikt worden als je eerder wil kopen op support!


Opgelet!

Bovenstaande screenerinstellingen zijn ideaal om low risk setups terug te vinden maar dat behelst slechts één deel van het al dan niet succesvol zijn! Hoeveel aandelen je koopt en waar je desgevallend de stoploss zet zijn andere noodzakelijke componenten van een goede strategie.


Nog geen gebruiker van ChartMill? Maak hier een account aan, occasioneel gebruik is volledig kostenloos!


Met vragen/opmerkingen kan u steeds terecht op onze contactpagina.


Op al onze producten en services is onze disclaimer van toepassing.


Mvg,


Het ChartMill Team#steun #weerstand #stockscreener

Recent Blogartikelen
Blogarchief
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square