Beleggen met behulp van de marktfase-analyse (Deel 1)


De term ‘marktfase-analyse’ zal u waarschijnlijk niet echt bekend in de oren klinken maar als we de Engelse benaming ‘Stage Analysis’ gebruiken gaat er misschien wel een belletje rinkelen..


De auteur van het boek Profiting in bull and bear markets’, Stan Weinstein beschrijft uitvoerig de vier verschillende marktfasen waarin de koers van een aandeel (of afgeleid produkt) zich bevindt én hoe u deze als trader/belegger in uw eigen voordeel kan gebruiken.


Belangrijk detail dat we graag aanstippen is het feit dat het boek werd geschreven in 1988. Maar zoals u zal merken zijn de principes die worden gehanteerd nog altijd geldig en actueel, zelfs al dateren ze van bijna 30 jaar geleden!


Weinstein is een trader/belegger die zijn beslissing baseert op technische analyse maar daar maken we onmiddellijk een kanttekening bij. Verwacht dus (gelukkig…) geen tal van exotische indicatoren of prijsgrafieken overladen met tal van gekleurde lijntjes waardoor u amper de koers zelf nog ziet. Weinstein baseert zich voor zijn entries en exits op de directe prijsactie.


Een ander opmerkelijk feit is het timeframe waarop deze strategie wordt toegepast. De analyse gebeurt aan de hand van langetermijn (week)grafieken, enkel voor het ‘finetunen’ van de orders wordt er af en toe gewerkt op basis van daggrafieken alhoewel ook dit perfect op basis van weekgrafieken kan gebeuren. Een ideale strategie dus voor de trendtrader die zijn aandelen minstens ettelijke maanden (en liefst veel langer) in port houdt. Net omwille van deze lange beleggingshorizon verdient deze strategie ook de aandacht van de zuivere fundamentele beleggers omdat het een perfecte aanvulling kan zijn op de overige fundamentele criteria die zij hanteren.


De vier verschillende marktfasen


Zoals reeds vermeld onderscheidt Weinstein 4 verschillende marktfasen waarin een aandeel zich kan bevinden. Belangrijk, een aandeel zal zich ALTIJD in één van deze vier marktfasen bevinden.


Marktfase 1 - accumulatie

Marktfase 2 - up trend

Marktfase 3 - distributie

Marktfase 4 - down trend


Visueel kan je bovenstaande vier fasen voorstellen zoals op onderstaande afbeelding. Natuurlijk zullen de verschillende marktfasen zich zelden zo mooi en geordend voordoen als in de afbeelding, echte prijsgrafieken zullen in veel gevallen een veel grilliger patroon tonen dan dit. Maar de sterk vereenvoudigde afbeelding identificeert op een duidelijke wijze de verschillende fasen en toont ook hoe ze in elkaar overlopen. Door veel grafieken op deze manier te bekijken zal het steeds makkelijker worden om zelfs bij de meest uiteenlopende prijsvorming vrij snel en adequaat te bepalen in welke fase een aandeel zich bevindt.

Een paar belangrijke elementen in de marktfase-analyse


Weekgrafieken : We hebben het hierboven reeds gehad over het timeframe maar omdat dit echt één van de allerbelangrijkste kenmerken is wordt het nog eens aangestipt. Het bepalen van de marktfase gebeurt ALTIJD op basis van een weekly timeframe. Elke candle of bar op een prijsgrafiek omvat dus een volledige handelsweek! Enkel hierdoor is het mogelijk om voorbij te gaan aan de 'waan van de dag' bij het bepalen van het langetermijnbeeld.


Volume : Het handelsvolume waarmee een bepaalde beweging zich voordoet en - nog belangrijker - het volume dat zich eventueel manifesteert net voor een bepaalde faseverandering is zeer waardevolle informatie voor de belegger. Een opwaartse beweging van fase 1 naar fase 2, waar desgevallend veel koopvolume aan voorafging, is een duidelijk signaal dat kopers zich wel degelijk opmaken voor een sterke beweging.


30-weeks gemiddelde : De rode draad in het ganse marktfase-verhaal is de 30-weeks gemiddelde lijn. Samen met de prijsverandering op de weekgrafiek en de positie van de prijs t.o.v. dit gemiddelde zorgt dit ervoor dat de marktfase van het aandeel kan worden bepaald. Onze ChartMill Trend Indicator is hiervoor speciaal ontwikkeld!


In een tweede artikel (via deze link!) zullen we dieper ingaan op de kenmerken van de eerste twee verschillende marktfasen met een aantal voorbeelden van echt prijsgrafieken.


Nog geen gebruiker van ChartMill? Maak hier een account aan, occasioneel gebruik is volledig kostenloos!


Met vragen/opmerkingen kan u steeds terecht op onze contactpagina.


Op al onze producten en services is onze disclaimer van toepassing.


Mvg,


Het ChartMill Team
#Weinstein #marktfase #stageanalysis

Recent Blogartikelen
Blogarchief
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square