Thrombogenics en Nyrstar - nieuwe setups voor onze BE/NL virtuele aandelenport.

Gisteren, was het dan zover, de inauguratie van Donald Trump als nieuwe president van de United States. Wat het effect daarvan gaat zijn op de wereldwijde aandelenmarkten - en wat dat specifiek kan betekenen voor onze Belgische bedrijven dewelke daar actief zijn - blijft een groot vraagteken. Ok, je kan trachten om rekening te houden met de gevolgen van een meer protectionistisch beleid, oplopende inflatie en eventueel stijgende dollar maar dat zijn slechts algemene veronderstellingen waar je eigenlijk bitter weinig mee bent. Daarom dat wij vasthouden aan een puur technische benadering waarbij we er echter direct bijvertellen dat technische analyse evenmin de Heilige Graal is. Het biedt ons wel houvast om net die setups te vinden waarbij we met zo min mogelijk risico in de markt kunnen. Een degelijk risicomanagement (verliezers niet laten oplopen) en uitgekiende position sizing (hoeveel koop ik en wanneer koop ik zelfs bij) zijn de voornaamste sleutels tot succes. Focus op winnaars zoals collega Dirk vandaag schreef in zijn meest recente artikel in De Standaard. Waarmee we naadloos aansluiten bij twee nieuwe Belgische setups die we voor u hebben geselecteerd en waarvan u hieronder de details vindt.

____________________________________________________________________________________________________

Wie nog niet vertrouwd is met onze manier van selectie en opvolging raden we ten stelligste aan dit artikel met de basisuitleg te lezen over onze positie-adviezen.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Nyrstar en Thrombogenics zijn de uitverkorenen. Om tot deze selectie te komen hebben we in totaal 5 filters toegepast in ChartMill.

Op de stockscreenerpagina onder de tab 'General' hebben we twee filters geselecteerd, zijnde de selectie van de beurs waarop ons aandeel noteert en vermits we op zoek waren naar Belgische aandelen hebben we voor Euronext Brussels gekozen. Daarbij weerhielden we via de filter 'Average Volume' enkel aandelen met een gemiddeld dagvolume van meer dan 20.000 stuks. Waarom dat we dat doen kan u hier nog eens lezen.

Onder de tab 'Technical' hebben we vervolgens ingesteld dat de aandelen vandaag positief moesten afsluiten (via het filter 'Performance1' en daaronder today > 0%). Om zeker te zijn dat de prijstrend stijgend is werd het filter 'WEEKLY SMA/EMA' gebruikt waarbij werd gespecifieerd dat de prijs van ons gewenste aandeel boven het 30-weeks gemiddelde ligt (Price above 30 weekly SMA). Tot slot hebben we nog het filter 'Weinstein Stage' geselecteerd (meer Engelstalige info hier - een Nederlandse vertaling volgt nog) waarbij werd gespecifieerd dat het aandeel zich in 'stage 1 Accumulation' moet bevinden. Met deze vijf simpele filters kwamen we uit op een selectie van slechts 7 resterende aandelen waaruit we deze twee - na manuele selectie - hebben weerhouden voor een setup.


Thrombogenics (BE)​

Setup

Ticker : THR.BR Buystop markt @ 3.52 met Limiet @ 3.55 Stoploss markt @ 2.49 Aantal aandelen : 485 Order geldig vanaf maandag 23 januari 2017 tot tegenbericht

Nyrstar (BE)

Setup

Ticker :NYR.BR Buystop markt @ 8.02 met Limiet @ 8.10 Stoploss markt @ 6.88 Aantal aandelen : 436 Order geldig vanaf maandag 23 januari 2017 tot tegenbericht

Verdere info en opvolging

Van zodra de instapprijs is bereikt worden de geselecteerde aandelen verder opgevolgd via een virtuele online port. Inzage in de port is echter exclusief voorbehouden voor ChartMill abonnees met een jaarabonnement. Zij worden eveneens op de hoogte gehouden van alle eventuele wijzigingen, uiteraard voorbeurs.

Als gratis gebruiker ontvangt u wel de basissetups zonder de verdere updates nopens de geselecteerde aandelen en zonder inzage in de online virtuele port. Uitbreidingen op bestaande posities zijn evenmin zichtbaar. Belangrijk! Hoeveel aandelen u in port neemt is afhankelijk van uw eigen risicoprofiel. We adviseren echter om nooit meer dan 1/4 van uw beschikbare kapitaal te investeren in één positie. Verder verdient het aanbeveling het risicopercentage te beperken tot maximum twee procent per individuele positie (dit is het totale verlies dat u zou oplopen indien het aanvankelijke stoplosslevel wordt geraakt).


De Position Sizing Tool is wat dat betreft een handig instrument om uw risico perfect af te bakenen naar uw eigen behoeften! Op al onze services en diensten is onze Disclaimer van toepassing, te lezen door op deze link te klikken.


Met vragen of opmerkingen over deze setups kan u terecht op onze contactpagina. Met vriendelijke groeten, Het ChartMill Team
#stockscreener #thrombogenics #nyrstar

Recent Blogartikelen
Blogarchief
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square