De Chandelier Exit, winst beschermen bij open posities

Iedereen kent wel het klassieke stoplossorder dat je gebruikt om je verlies te beperken als de koers onverhoopt toch de andere kant uitgaan dan wat je in gedachten had... Een dergelijke stoploss dient ter bescherming van je risicokapitaal.


Maar wanneer een aandelenpositie al mooi in de winst staat vragen vele beleggers zich af of en wanneer ze de stop moeten wijzigen. Langs de ene kant is het geen goed idee om een positie die op winstgevende wijze evolueert te vlug van tafel te nemen. Langs de andere kant wil je natuurlijk niet meemaken dat bij een plotse hevige prijsterugval al je zorgvuldig opgebouwde winst in rook opgaat…


ChartMill kan daarbij helpen. De stockscreener beschikt over een stoploss indicator die luistert naar de naam ‘Chandelier Exit’, gebaseerd op de ‘Average True Range (ATR)’ van de prijs van een aandeel.


Wat is de ATR exact?

De ATR is een maat voor de volatiliteit of de beweeglijkheid van een aandeel, gebaseerd op de gemiddelde dagelijkse beweging (in prijs) maar gecorrigeerd voor sprongen bij de opening.


Stel dat een bepaald aandeel vandaag heeft bewogen tussen 10 en 10.50 dan was de beweging vandaag 0.50 (namelijk 10.50 min 10). Het verschil tussen de hoogste en laagste koers dus.


Maar, indien het aandeel gisteren afsloot aan 9.75, dan kunnen we stellen dat het aandeel vandaag ook die extra 0.25 tot aan de laagste koers van vandaag heeft overbrugd. De ‘True Range’ (TR) van vandaag is m.a.w. het verschil tussen de hoogste koers van vandaag (10.50) en de slotkoers van gisteren (9.75). De sprong die het aandeel vandaag maakt wordt dus bij het dagbereik geteld.


De ‘Average True Range’ (ATR) is dan niets anders dan een lopend gemiddelde (average) van de TR over een aantal periodes, in het platform standaard ingesteld op 50 handelsdagen.


Een stoploss gebaseerd op ATR

De 'Chandelier Exit' in het ChartMill platform is een exit-indicator die gebruik maakt van de hierboven genoemde ATR-waarde. Standaard staat deze ingesteld op 3 ATR, gemeten over de laatste 50 handelsdagen. Zowel de ATR-waarde en de periode waarover die gemeten wordt zijn aan te passen in het platform.


Op de grafiek hieronder ziet u het gebruik van dergelijke Chandelier Exit.

De grafiek toont onmiddellijk wat de sterkte is van een dergelijke exit-strategie. We hebben ter illustratie drie chandelier exits toegevoegd, respectievelijk de 2, 3 en 4ATR, de periode hebben we telkens ingesteld op de laatste 46 handelsdagen omdat daar de laatste prijsbodem werd gevormd.


Ter verduidelijking hebben we onder de prijsgrafiek tevens de ATR-indicator toegevoegd die weergeeft wat de gemiddelde dagbeweging is van het aandeel.


Op 9 november is er een zeer sterke prijsstijging. Het laagste prijslevel van die dag bedraagt 12,3, de hoogste dagkoers is daar 13,9. De ATR-indicator maakt een serieuze sprong omhoog omdat die sterke prijsstijging een navenant effect heeft op de gemiddelde dagprijsrange van het aandeel. En vermist de chandelier exit gebaseerd is op een aantal keren de gemiddelde dagbeweging zal bij hevige volatiliteit (beweeglijkheid) de stop uiteraard groter zijn dan als de gemiddelde dagbeweging kleiner is. Een belangrijke kanttekening bij bovenstaande chart, de stoploss zal nooit - indien de ATR kleiner wordt - terug naar beneden worden bijgesteld, dan zal de stop simpelweg op hetzelfde niveau blijven. Eens de stop positief werd bijgesteld zal hij niet meer negatief kunnen wijzigen.


Vanaf december 2016 zien we dat de koers eerder zijwaarts beweegt en dat de dagranges kleiner worden. Het effect op de Chandelier Exit is opnieuw navenant, de indicator kruipt langzaam aan dichter tegen de koersen aan (omdat de gemiddelde ATR uiteraard kleiner wordt...). De groene lijn is een chandelier exit, waarbij de afstand is gebaseerd op 2 keer de gemiddelde dagbeweging. Wie dergelijke exit zou gebruikt hebben was afgelopen vrijdag uitgestopt uit zijn longpositie in Rexel. Wie een 3 (blauwe lijn) of 4 (purperen lijn) ATR aanhoudt zit nog steeds in de markt met zijn positie.

Tracht om steeds een ATR aan te houden die niet kleiner is dan 2 à 3 maar ook niet groter is dan 5. In een aandeel met een duidelijke trend zal dergelijke exit-indicator een handig instrument zijn om op rationele wijze te besluiten wanneer de positie af te sluiten.


Het grote voordeel bij het gebruik van een Chandelier Exit als stoploss is dat je het emotionele deel van jezelf uitschakelt. Eenmaal de aanvankelijke stoploss door de gebruiker werd ingesteld en de indicator werd toegevoegd toont de software geheel autonoom wanneer en hoeveel je de stoploss mag aanpassen.


Hoe je de indicator toevoegt in het ChartMill-platform zie je in deze video.


Nog geen gebruiker van ChartMill? Maak hier een account aan, occasioneel gebruik is volledig kostenloos!


Met vragen/opmerkingen kan u steeds terecht op onze contactpagina.


Op al onze producten en services is onze disclaimer van toepassing.


Mvg,


Het ChartMill Team


Wenst u automatisch op de hoogte te worden gehouden van nieuwe interessante artikels? Registreer u hieronder en u ontvangt geheel vrijblijvend gelijkaardige artikels!

#chandelierexit #stoploss #ATR #AverageTrueRange

Recent Blogartikelen
Blogarchief
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square