Aroon indicator/oscillator toegevoegd aan ChartMill

De Aroon indicator en oscillator werd recent toegevoegd aan het Chartmill platform (de Engelstalige documentatie kan u hier raadplegen). In dit artikel geven we voor onze Belgische en Nederlandse gebruikers wat uitleg rond wat de indicator juist inhoudt, hoe deze tot stand komt en hoe hij praktisch te gebruiken is.


De indicator - ontwikkeld in 1995 door auteur/technisch analist Tushar Chande - kan gebruikt worden om trendwijzigingen te indentificeren maar ook om consollidatiezones te herkennen. Daartoe maakt de indicator gebruik van twee lijnen, de ‘Aroon up’ (groen) en de ‘Aroon down’ (rood).


De beide lijnen worden berekend aan de hand van volgende formule :

De standaardwaarde van de indicator bedraagt ‘25 periodes’ maar deze is in het platform zelf aan te passen naar eigen keuze.

De groene lijn (Aroon Up) toont de sterkte van de opwaartse trend terwijl de rode lijn (Aroon Down) de sterkte meet van de neerwaartse trend. De beide lijnen fluctueren tussen de waardes 0 en 100 waarbij de ‘0’ wijst op een zwakke tendens en het cijfer ‘100’ op een sterke tendens. Een groene lijn die zich dus dicht bij het nulpunt bevindt en een rode lijn die bijna de waarde 100 haalt wijst op een sterk dalende trend. In het omgekeerde geval zal er sprake zijn van een sterk stijgende trend.


Uitgaande van een standaardwaarde van ‘25’ houdt dit in dat de ‘Aroon up’ de waarde ‘100’ zal bereiken op de daggrafiek van zodra de prijs van het aandeel een nieuw 25-daags hoogste koers bereikt. Net zoals de ‘Aroon down’ de waarde ‘0’ zal aantikken van zodra de prijs een nieuw 25-daags laagste koers maakt.


Er is sprake van een potentiële trendwijziging van zodra de beide lijnen elkaar kruisen. Indien de ‘Aroon Up’ de ‘Aroon down’ doorkruist naar boven dat is er mogelijks sprake van een nieuwe opgaande trend (bullish).

Als daarentegen de ‘Aroon Down’ de ‘Aroon up’ doorkruist naar boven hebben we eventueel te maken met een nieuwe neerwaartse trend (bearish).

Indien beide lijnen zich dicht tegen elkaar verhouden en naar onder toe lopen is er eerder sprake van een zijwaartse trend.


De Aroon indicator en oscillator kunnen ook gebruikt worden bij het screenen. Klik daartoe op de homepage achtereenvolgens op wat hieronder aangegeven staat. Er kan gefilterd worden op verschillende instellingen, boven of onder een bepaalde waarde of op de oscillator die de nullijn op- of neerwaarts doorkruist.


Om bijvoorbeeld aandelen te vinden die zijwaarts bewegen (consollideren) zou je de keuze 'Aroon up and down below 30' kunnen selecteren. Vervolgens krijg je deze selectie. Je kan deze screeninstelling trouwens ook bewaren voor later, hoe je dat doet zie je in dit filmpje.


Met vragen/opmerkingen kan u steeds terecht op onze contactpagina.


Op al onze diensten is onze disclaimer van toepassing.


Het ChartMill Team


#indicator #oscillator #aroon

Recent Blogartikelen
Blogarchief
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square