USO-ETF technisch koopwaardig?

De USO-ETF ofwel de United States Oil Fund staat dezer dagen met stip nummer 1 op onze LONG-watchlist. Waarom dat zo is kan je aflezen op onderstaande weekgrafiek.

We zien op bovenstaande langetermijngrafiek (elke candle vertegenwoordigt 1 volledige handelsweek) de vorming van een opgaande driehoek met een high die nu op het 12.45 niveau ligt. Dergelijk technisch patroon geeft aan dat er meer kopers in de markt komen die een steeds stevigere, 'hogere' bodem onder de prijs leggen. Toch is het belangrijk om het vel van de beer niet te vroeg te verkopen. Bevestiging is nodig in de vorm van een weekslot dat hoger ligt dan de rode horizontale lijn. Hierop anticiperen en reeds een stopbuyorder plaatsen van zodra de prijs hier intraweek doorstijgt is eveneens een mogelijkheid maar met meer risico. Het koopvolume is in ieder geval al flink toegenomen (blauwe rechthoek). Tegelijkertijd zien we ook bevestiging in de Mansfield Relatieve Sterkte indicator die opnieuw tot in groen territorium stijgt.


We kijken dus voorlopig de kat uit de boom en wachten af hoe de koers zich in de komende week ontwikkelt. Betalende ChartMill abonnees zullen op voorhand op de hoogte worden gesteld van onze exacte setup indien we beslissen een longorder in de markt te leggen.


Het ChartMill Team


#ETF #USO #TA

Recent Blogartikelen
Blogarchief
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square