Onze uitgestopte posities in de zilver-ETF 'PSLV'

In dit artikel bekijken we onze afgesloten zilverpositie in de PSLV-ETF wat meer in detail. Betalende ChartMill abonnees die onze positie-adviezen en bijhorende updates ontvangen zijn reeds op de hoogte dat we in deze ETF een dubbele positie opbouwden. De eerste aankoop dateerde van 08 maart 2016 en de tweede 'bijkoop' volgde op 28 april 2016.


In de grafiek hieronder hebben we de koopmomenten aangeduid (blauwe pijl). De groene lijn geeft het buystoplevel aan, de rode lijn ons initieel stoplosslevel voor de beide posities.


Voor de niet-ingewijden; onze positie-adviezen zijn geënt op technische analyse, het bijzondere is wel dat we ons enkel baseren op langetermijngrafieken waarbij het timeframe is ingesteld op één week. M.a.w. elke candle die u hieronder ziet vertegenwoordigt een volledige handelsweek. Waarom dat zo is doen we wel eens uit de doeken in een apart artikel.


Zoals u merkt deden onze beide posities het best wel goed tot en met begin augustus 2016. Door de stevige terugval werden ze allebei uiteindelijk uitgestopt. De stoploss van de eerste positie was toen al opgetrokken tot het breakeven-level. De stoploss van de tweede positie stond toen op hetzelfde niveau als positie 1 en tekende hierdoor een klein verlies op. Om een lang verhaal kort te maken; de positieve trendwijziging zette zich niet door...


Een aantal lezers zal nu waarschijnlijk de ogen fronsen, hoe is het mogelijk dat op deze posities geen winst werd genomen?! Positie 1 stond op zijn hoogste koers op meer dan 26% koerswinst, voor de bijkomende positie was dit +/ 20%...


Het antwoord op deze vraag is heel simpel. Wij hanteren een zuivere trendstrategie. De verschillende voor- en nadelen daarvan zijn uitvoerig weer te vinden op internet. Het grootste nadeel wordt hierboven nog eens duidelijk uit de doeken gedaan. Typisch aan een trendstrategie is dat ongeveer 70% van de ingenomen posities breakeven of met een klein verlies worden afgesloten (omdat de nieuwbakken trend uiteindelijk opnieuw keert). Een vlugge koerswinst van een paart tiental procenten verzilveren zou nefast zijn voor het uiteindelijke rendement. Een trendstrategie moet het namelijk hebben van een paar echt grote kleppers die niet alleen de vele kleine verliesposities, transactiekosten en -taksen 'uitgommen' maar tevens voldoende groot zijn om op de koop toe te zorgen voor een behoorlijk rendement.


De grootste moeilijkheid is dan ook om niet toe te geven aan de lokroep van te vroeg winstnemen. Meer zelfs, goedlopende posities moeten uitgebreid worden om uiteindelijk een paar echte 'big winners' aan de haak te slaan. Wat we bedoelen met echte grote trendkleppers is goed te zien op onderstaande langetermijngrafiek van Wabtec Corp. Eén positie in dit aandeel, aangekocht @ 25$ begin 2011 stond 4.5 jaar later op meer dan 100$ met slechts lichte tot matige terugvallen in prijs. In die periode was er nergens één prijsterugval die lager uitkwam dan de vorige swinglow. Als je daar bij nieuwe uitbraken, volgend op de swinglows een paar keer de positie uitbreidt dan kan je je wel voorstellen dat die overige 70% aan breakeven of kleine verliestrades er uiteindelijk weinig toe doen... Swinglows op langetermijngrafieken zijn ideale levels om stoplosses op te baseren want natuurlijk zou het maar al te makkelijk zijn te veronderstellen dat er in dit geval 'toevallig' verkocht zou geweest zijn rond de 100$.


Dergelijke zuivere trendaandelen liggen uiteraard niet voor het rapen, maar - rekening houdend met het winstpotentieel - is dat ook helemaal niet nodig zoals mag blijken uit het voorbeeld hierboven. Het mag ook duidelijk zijn dat je dergelijke strategieën niet mag beoordelen op een te korte periode. Langere periodes van matige prestaties zijn absoluut geen uitzondering.


Tot slot - en we hebben het al een aantal keren aangehaald in dit artikel - verliesposities MOETEN absoluut klein blijven. We adviseren per nieuwe positie een maximaal risico van 2% op de totale port (dit is het verlies wanneer we worden uitgestopt aan de aanvankelijke stoploss). Persoonlijk hanteer ik bij een eerste positie zelf een max. risicopercentage van slechts 1%...


Vanaf het moment dat de stoploss op breakeven kan worden geplaatst is de druk van de ketel en is het vooral geduld oefenen en afwachten tot waar de trend ons brengt!


Het ChartMill Team


#trend #trendstrategie

Recent Blogartikelen
Blogarchief
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square