Dividend? Wanneer (niet)?


Dat je als aandeelhouder van een beursgenoteerd bedrijf recht kan hebben op de uitbetaling van een periodieke winstuitkering (ook wel dividend genaamd) daar is het gros van het beleggerspubliek wel van op de hoogte, net zoals de datum waarop het dividend zal worden uitbetaald. Wil je echter maximaal profiteren van deze mogelijkheid dat is het toch vrij belangrijk ook een aantal andere dividendgerelateerde data in het oog te houden om niet voor verrassingen komen te staan.

Een goede dividendkalender voor wat betreft de Amerikaanse markt vind je alvast terug op de officiële Nasdaq site. Je kan er zowel op datum als op ticker opzoekingen doen. Een voorbeeld van die dividendkalender zie je hieronder.

De kalender is gerangschikt op basis van de ex-dividenddatum. Waarom dat zo is, zal vlug duidelijk worden. De belangrijkste begrippen hebben we in het rode kader gezet en in dit artikel gaan we wat dieper in op de gebruikte terminologie. Moeilijk is het zeker niet en we garanderen dat u aan het einde van dit stukje volledig mee zult zijn met de gebruikte begrippen!


De term ex-dividend houden we nog even achter de hand, we starten dus met het begrip ‘dividend’ zelf. Daar hoeft eigenlijk verder weinig uitleg bij, dit is de periodieke winstuitkering, in dit geval uitgedrukt in $-waarde, waar je als aandeelhouder recht op hebt.


‘Indicated Annual dividend’ staat voor het ‘indicatieve jaarlijkse dividendrendement’ van het bedrijf in kwestie. Per kwartaal legt het bedrijf immers de resultaten voor en zal er aan de aandeelhouders een dividend worden uitgekeerd. Het bedrag in deze kolom is dan ook niets anders dan het product van vier maal het vooropgestelde dividendbedrag…


Op ‘Record Date’ wordt bepaald wie voor ‘Ex-Dividend Date’ aandelen van het bedrijf in kwestie in zijn bezit had. Dit is nodig omdat het enige tijd vergt om u als aandeelhouder te registreren in het geval u kort voor ‘Ex-Dividend Date’ aandelen koopt om recht te hebben op de bijhorende dividenduitkering. Maar eigenlijk is de ‘Record Datum’ voor u als aandeelhouder niet zozeer van belang.


Declaration Date’ is, zoals de naam al zegt, de ‘aankondigingsdatum’ waarop het bedrijf het dividendbedrag bekend maakt én de datum waarop het dividend zal worden uitbetaald (‘Payment Date’).


Ex-Dividend Date’ is voor u als belegger de datum die u best in uw agenda noteert. U dient namelijk vóór (en dus niet op!) deze datum eigenaar te zijn van de aandelen wilt u recht hebben op het dividend. Op het moment dat een aandeel ex-dividend gaat zal u dat trouwens ook merken aan de openingskoers van die dag. In regel zal de de koers openen aan de slotkoers van de vorige dag minus het vooropgestelde dividend (waarbij we in dit geval gemakkelijkheidshalve geen rekening hebben gehouden met andere typische factoren die de koers kunnen beïnvloeden, het blijft immers ook op ‘Ex-Dividend-Date’ een spel van vraag en aanbod…).

Tot zover de theorie, om het allemaal wat aanschouwelijker te maken geven we een chronologisch fictief voorbeeld.


Bedrijf X maakt op datum van 07 februari 2014 (declaration date) bekend hoeveel dividend zal worden uitgekeerd, tegelijkertijd stellen ze 25 april 2014 voorop als datum waarop het dividend aan de aandeelhouders zal worden uitbetaald (payment date).


20 februari 2014 wordt aangestipt als ex-dividend date, wat betekent dat u als aandeelhouder ten laatste op 19 februari aandelen van bedrijf X in uw bezit moet hebben om gerechtigd te zijn op het toegekende kwartaaldividend. Iemand die dus pas aandelen koopt op 20 februari heeft geen recht meer op het bijhorende kwartaaldividend.


Op 24 februari 2014 wordt nagegaan wie op 19 februari aandeelhouder was van het bedrijf X, dit is de zogenaamde record date. Enkel die aandeelhouders zijn namelijk gerechtigd op het bijhorende dividend.


Belangrijk, ook als u dus op 19 februari aandelen van bedrijf X koopt en deze opnieuw verkoopt op 20 februari (ex-dividend date) hebt u wel degelijk recht op het kwartaaldividend. Het is dus niet zo dat u nog aandeelhouder moet zijn op 24 februari (record date), een misverstand dat nogal eens de ronde doet…


Bovenstaande toont aan dat niet enkel de langetermijnbelegger profiteert van een dividenduitbetaling. Ook als kortetermijnbelegger kan je daarop inspelen en zo op tijd en stond een ‘dividendgraantje’ meepikken!

Nog een laatste kanttekening, in dit artikel zijn we uitgegaan van een cashdividend maar het bedrijf kan ook opteren voor een stockdividend wat betekent dat u als belegger bij wijze van periodieke winstuitkering bijkomende aandelen krijgt ipv een cash geldsom.Het ChartMill Team

#dividend

Recent Blogartikelen
Blogarchief
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square