De verschillende soorten tradingorders - deel 1


Een ’stoporder’ zal bij de meeste beleggers wel een belletje doen rinkelen. Vraag aan tien beleggers om uit te leggen wat een stoporder is en het merendeel zal antwoorden dat dergelijke orders worden gebruikt om het verlies op een positie te beperken of om de opgebouwde winsten te beschermen.


Niettegenstaande die uitleg klopt als een bus is dat slechts een deel van het ’stopverhaal’. Wist u dat stoporders ook worden gebruikt om héél precies nieuwe posities in te nemen? Op deze vraag zullen héél wat minder beleggers bevestigend antwoorden…


In dit artikel gaan we even wat dieper op een ander soort stoporder dat exclusief wordt gebruikt om posities te openen. Het is als het ware een ‘entryorder’ en geen order dat louter tot doel heeft de open positie te beschermen. Toch zullen we aantonen dat - ondanks het totaal verschillende karakter met het klassieke stoplossorder - dergelijk order ons eveneens een pak onheil kan besparen!


Beginnen doen we met het begin, de naam van dit order betreft het ‘Buy Stop Order’

Het eerste woordje in dit order geeft aan dat het om een long positie gaat, we willen dus een positie kopen. Dit soort order laat toe om slechts een positie te openen als de koers in de door ons gewenste richting evolueert. We verduidelijken ons aan de hand van onderstaande ingezoomde grafiek :

De grafiek toont het aandeel LULU over de laatste tien dagen, elke candle geeft dus één handelsdag weer. Acht november zagen we een mooie witte candle die door het 56,50$ level breekt (groene pijl), het volume dat daarmee gepaard ging was tevens verhoogd. Dit zou een reden kunnen zijn om een nieuwe long positie in te nemen de daarop volgende dag en te speculeren op een verdere stijging van het aandeel.


Vooral minder ervaren traders die nog niet volledig mee zijn met het complete arsenaal aan mogelijke entry-orders in hun tradeplatform zullen meestal de dag erop bij opening van de markt simpelweg hun aandelen kopen aan marktprijs. Op de grafiek zien we dat de opening van het aandeel LULU op negen november gebeurt aan een openingsprijs van 55.81$. Met een simpel ‘Buy Order’ aan marktprijs zou dit dus de prijs zijn aan dewelke we de aandelen in port nemen (we houden gemakkelijkheidshalve geen rekening met slippage wegens niet relevant voor dit artikel).


Een ‘Buy Stop Order’ is ook een order aan marktprijs maar het grote verschil met het gewone Buy Order (dus zonder het woordje stop) ligt in het feit dat het marktorder pas uitgevoerd zal worden als een door de gebruiker vooraf ingestelde prijs wordt bereikt.


In het hierboven aangehaalde voorbeeld hebben we die prijs ingesteld iets boven de high van de signaalcandle (aangeduid met een groene horizontale lijn) . Deze candle was namelijk het punt in de grafiek waarop we besloten om de dag erna in de markt te gaan. Door echter een stopprijs te definiëren die iets hoger ligt dat de high van de candle de dag ervoor, verzekeren we er onszelf van dat de prijs van het aandeel eerst en vooral in de door ons gewenste richting verder zal evolueren vooraleer ons order geldig wordt. We willen met andere woorden eerst een verdere stijging zien waarop ons stoplevel geraakt wordt, vooraleer ons 'Buy Order' aan marktprijs mag worden uitgevoerd. Het stoplevel waarvan sprake hebben we in de grafiek weergegeven als een groene horizontale lijn, ongeveer ter hoogte van 57.97$. Dus pas als dit prijsniveau wordt bereikt zullen onze stukken worden aangekocht aan de dan geldende marktprijs.


Voor een aantal lezers zal dit ongetwijfeld raar overkomen want uiteindelijk betekent dit dat diegene die in het hier aangehaalde voorbeeld gebruik maakt van dergelijk 'Buy Stop Order' bereid is meer te betalen dan wanneer hij of zij de dag erop inkoopt aan openingsprijs/marktprijs.


Toch is het verstandiger af te stappen van de loutere orders aan marktprijs. Het 'Buy Stop Order' heeft als grote voordeel dat we geen stukken in ons bezit zullen hebben als de stijging zich niet blijkt door te zetten en de prijs dus opnieuw daalt.

Op de grafiek wordt dat duidelijk als we kijken naar de ingestelde stoploss, aangeduid door de horizontale rode lijn. Wie uiteindelijk instapte aan marktprijs op 9 november (blauwe pijl) werd op datum van 14 november uitgestopt en boekte dus een verlies op zijn portefeuille. Wie daarentegen gebruik had gemaakt van het hier besproken 'Buy Stop Order' zou nooit een positie hebben gehad vermits het stoplevel (groene horizontale lijn) op geen enkel ogenblik werd bereikt.


Een Buy Stop Order biedt uiteraard geen waterdichte garantie dat we niet worden uitgestopt met verlies want ook met dit order kan de koers na instap gewoonweg opnieuw dalen en het ingestelde stoplossniveau bereiken. Dit soort orders zijn vooral interessant voor wie vooral aandelen koopt die ‘uitbreken’. Door de stop waarop het order geldig wordt een stuk boven de weerstand te plaatsen kan er ‘gereageerd’ worden bij een uitbraak in plaats van trachten te ‘anticiperen’.

In een volgende publicatie gaan we nog een stapje verder want ondanks de duidelijke voordelen dewelke dit order biedt zit er nog een kleine adder onder het gras die absoluut aandacht vraagt…


Het ChartMill Team

#orders

Recent Blogartikelen
Blogarchief
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square