Swing Trading Stalking List - NVDA

In onze laatste e-mail met betrekking tot onze voorbeeldport (exclusief voor betalende ChartMill klanten) spraken we reeds over het aanleggen van een 'watchlist' van aandelen die momenteel onder druk van de algemene marktomstandigheden een daling ondergaan maar waarvan de langetermijntrend nog steeds positief is.


Een voorbeeldje van wat we hiermee exact bedoelen doen we in dit artikel uit de doeken.


Kijken we even naar de langetermijngrafiek van Nvidia Corp (NVDA).

Bovenstaande is een langetermijngrafiek op basis van weekcandles. De ChartMill Trend Indicator onder de prijsgrafiek oogt nog steeds groen, de trend is bijgevolg nog altijd positief.


Hieronder ziet u de daggrafiek van Nvidia (27/06/2016) waarop de tussentijdse daling al héél wat duidelijker is.

Vanaf de top tot de huidige low of day daalde Nvidia bijna 10%. We weten echter dat de langetermijntrend nog steeds positief is. De daling valt dus nog steeds onder de categorie 'prijsterugval in bestaande trend'.


De blauwe, rode en groene opgaande lijnen zijn respectievelijk het 20, 30 en 50-daags exponentieel gemiddelde en zijn een visueel hulpmiddel om de verhouding tussen de trend en de prijsterugval beter kunnen in te schatten. De waarde hiertussen wordt ook wel eens de 'value zone' genoemd.


De indicator onder de prijsgrafiek is de William R% (ondermeer gebruikt in de Triple Screen Trading Strategy van Dr. Alexander Elder). Voor de minder ervaren traders zijn dergelijke indicatoren een handige visuele bevestiging van wat eigenlijk op de grafiek zelf al te zien is. Van zodra deze indicator rood wordt (waarde onder de -80 lijn) in een stijgende trend (zie weekgrafiek) kan er uitgekeken worden om long te gaan. Dat doen we echter niet zomaar. Zolang iets daalt blijven we geduldig wachten aan de zijlijn en beperken we ons tot het 'stalken' van het aandeel.


De eigenlijke 'setup day' doet zich pas voor bij de eerstvolgende candle waarvan de high de high van de vorige candle overstijgt (intraday of op slotbasis). Een voorbeeldje in detail om dit duidelijk te maken :


In bovenstaande grafiek van het aandeel 'CLI' zien we een prijsterugval tot binnen de 'value zone'. De laatst zichtbare candle heeft een high die intraday hoger uitkwam dan de high van de voorlaatste candle. Bovendien zien we dat de William R% gedaald is tot onder de -80 zone en nu terug opveert tot boven die ondergrens.


In de veronderstelling dat ook de langetermijn weekgrafiek van CLI nog steeds positief is kunnen we aan de hand van deze elementen een buystoporder inleggen net boven de high van de laatste candle met een initiële stoploss onder de voorlaatste candle (net onder de groene opgaande lijn).


Deze setup blijft vervolgens geldig tot zolang de low van de voorlaatste candle in bovenstaande voorbeeld niet doorbroken wordt. Gebeurt dat wel dan vervalt de tot dan geldende setupday en maken we de oefening opnieuw (tot zolang de langetermijn positieve trend op de weekgrafiek van kracht is).


Eerste target is dan de high van voor de prijsterugval. In het geval van 'CLI' dus ter hoogte van het 26.5 niveau. Het verdere trademanagement hangt af van persoon tot persoon. Je kan de stop dan breakeven plaatsen en de trend zo lang als mogelijk meerijden of je kan de positie - al dan niet gedeeltelijk - sluiten en de winst van tafel nemen.


Nu de strategie duidelijk is bekijken we opnieuw Nvidia op vandaag, 28/06/2016 om 17u35 :


Niettegenstaande de sessie van vandaag nog niet is afgelopen zien we reeds dat de huidige dag met zekerheid een 'setup day' zal worden. De hoogste intraday koers van vandaag ligt immers hoger dan de hoogste koers van gisteren. Het kan best zijn dat de sluitingskoers nog een stuk lager zal liggen maar dat verandert niets aan het feit dat we vandaag sowieso zullen weerhouden als een 'setup day'. Dit betekent dus dat we - de strategie indachtig - voor morgen een buystoporder kunnen inleggen net boven de high van vandaag. De stoploss zal automatisch worden ingesteld net onder de low van de voorlaatste candle van zodra de buystop is getriggerd.


In een volgend artikel zullen we deze swingstrategie iets verder uitdiepen en ook een handige ChartMill Screener meegeven om snel een set basiskandidaten te kunnen oproepen.


Tip! Vindt u de combinatie van week- en daggrafieken te complex om te handelen? In dit filmpje tonen we u een zeer eenvoudige alternatieve swingtradestrategie die slechts gebruik maakt van één timeframe maar qua basisidee sterk gelijklopend is.


Het ChartMill Team


Disclaimer : De auteur gebruikt de hierboven beschreven strategie voor zijn persoonlijke port maar heeft op het ogenblik van dit schrijven geen enkele positie dewelke vermeld zijn in het bovenstaande artikel.
#swingtrading #trend

Recent Blogartikelen
Blogarchief
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square