De Volume Weighted Average Price (VWAP)

Een van de indicatoren in het ChartMill platform is de VWAP of volledig uitgesproken de 'volume weighted average price'. Vertaald in het Nederlands krijgen we dan een 'volume gewogen gemiddelde prijs'.


De meeste technische analyse gebeurt op intervalgegevens. Over een bepaald interval (typisch een dag) worden van alle transacties het volume samengeteld en de hoogste (high), laagste (low), eerste (open) en laatste (close) prijs waaraan een transactie werd uitgevoerd, genoteerd. We spreken kortweg van OHLCV gegevens. Echter beschikken we ook over transactiegegevens. Dit zijn de gegevens van alle transacties: hoeveel aandelen op welk tijdstip aan welke prijs werden verhandeld. Tevens beschikken we daarbij over het aantal transacties (maar niet over het aantal uitgevoerde orders). Hieruit kunnen we een gemiddelde prijs afleiden van alle aandelen die zijn aangekocht in een bepaald interval. voorbeeld: Stel dat twee transacties plaatsvinden, 100 stuks aan 10 en 200 stuks aan 11, dan werden in het totaal 300 stuks aangekocht (en verkocht) voor een gemiddelde prijs van (100x10+200x11)/300 = 10.67. Deze volume gewogen gemiddelde prijs of VWAP (volume weighted average price) is een veel betere indicator dan het gemiddelde van een intervalgegeven zoals de close, die op zich al een samenvatting is van een grote hoeveelheid transacties. Bovendien wordt deze VWAP ook gehanteerd door institutionelen voor de uitvoering van grote orders voor klanten. Men spreekt van 'guaranteed VWAP execution' (waarbij de klant de garantie krijgt alle aandelen aan die gemiddelde prijs van, typisch, een dag, te krijgen) en van 'VWAP target execution' (waarbij de klant een uitvoeringsprijs krijgt die zo dicht mogelijk bij de VWAP wordt gemikt). Gezien enkel op het einde van de dag dit VWAP cijfer volledig vast kan liggen zou deze vorm van orderuitvoering (grote orders worden dan gespreid over een ganse dag) mede verantwoordelijk kunnen zijn voor de U-vorm die we in veel volumegrafieken zien (naar het einde van de dag kan men door aan- en verkoop gedrag veel beter mikken op wat uiteindelijk de VWAP zal worden en deze ook mogelijks nog ietwat manipuleren). Als we het idee van deze VWAP doortrekken over meerdere dagen dan kan dergelijk gemiddelde, net zoals de klassieke gemiddelden, gehanteerd worden als steun, weerstand en bijgevolg ook dienen voor het plaatsen van targets en stops. Deze VWAP kan men bovendien over een verschuivend venster met vaste lengte berekenen zoals men klassiek met glijdende gemiddelden doet. We spreken naar analogie van een moving VWAP. Maar men zou net zo goed het beginpunt van dit interval kunnen vastleggen en de lengte van het interval kunnen doen toenemen naarmate we nieuwe data krijgen (elke dag). We spreken dan van een anchored VWAP. Hierbij wordt het startpunt van het interval waarover men de VWAP berekend vastgepind op een belangrijke gebeurtenis (zoals een top of bodem of zelfs fundamentele zaken zoals nieuws of cijfers). Een anchored VWAP kan op die manier worden gebruikt om de pijn/plezier grens van een gemiddeld aangekocht aandeel weer te geven sinds die gebeurtenis, top of bodem. Anchored VWAP's blijken zeer goede weerstands- en steunlijnen te vormen. Een nadeel is dat naarmate het startpunt ouder wordt de gebeurtenis minder relevant wordt en, en (nog vervelender), de hoeveelheid transacties waarover we uitmiddelen ook gigantisch toeneemt (er kunnen makkelijk tientallen of honderden miljoenen transacties op een dag doorgaan). Hierdoor heeft een anchored VWAP de natuurlijke tendens steeds vlakker te worden (en zich dus steeds verder van de koers te distantiëren). Dit probleem kan makkelijk worden opgevangen door recentere punten als nieuw startpunt voor een anchored VWAP te nemen. Zo krijg je een VWAP waaier.


Hoe je een moving en anchored VWAP op een grafiek toevoegt zie je in deze video.


Het ChartMill Team#volume #VWAP

Recent Blogartikelen
Blogarchief
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square