Hoeveel aandelen kopen (deel IX)

Stops are evil

Wellicht hebt u deze al gehoord. Een stop is alleen goed om uw aandelen kwijt te raken. Waarom zou je mogelijks willen een order plaatsen dat je aandelen lager/hoger gaat verkopen/kopen dan wat ze nu waard zijn. Een stop beschermt je niet tegen gaps (d.i. een sprong bij de opening), tengevolge van slecht nieuws bijvoorbeeld.

Deze zaken duiden allemaal in de richting van de nadelen en gevaren van stops. Redenen genoeg om ze niet te gebruiken. Of toch?


De paradox van de beurs

Om een volledig antwoord te geven op bestaande kritiek ten aanzien van het gebruik van stops moet ik eerst even, wat ik noem, ‘de paradox van de beurs’ uitleggen. Deze is simpel. Hoe hard mensen het ook proberen, op de beurs kun je geen zekerheid vinden. Dat betekent dat hoe hard je ook probeert om 100% winnaars te halen, dit niet kan bereikt worden. En hoe dichter je komt bij die 100%, hoe groter de inspanning zal worden die nodig is om er nog dichter bij te raken. De illusie van controle verkoopt daarom goed in een onzeker milieu zoals de beurs. We willen maar al te graag geloven dat iemand ons, tegen betaling, die controle kan geven. Meestal door te ons zeggen wat en wanneer we iets moeten (ver)kopen.

De paradox van de beurs stelt dat bij de minste zekerheid die er zou zijn, deze over tijd al het geld naar zich toe zou zuigen als een zwart gat. De beurs zou met andere woorden deterministisch zijn (of worden) en bijgevolg onmiddellijk ophouden te bestaan. Een formule zou dan immers voor ons de prijs van morgen kunnen berekenen. Dan is er geen verschil meer tussen de prijs en de perceptie van waarde en ook geen reden tot handel meer. Bovendien is nut en waarde ook een persoonlijk iets. Iemand die in de woestijn omkomt van de dorst heeft geen boodschap aan goud of edelstenen, ook al zijn die heel veel water waard. Ook verlies, en dus onzekerheid en risico, zijn subjectief. Dit alles zorgt voor het blijvend onzeker karakter van de beurs, zolang we het gedrag van mensen niet met zekerheid kunnen voorspellen. Voorlopig wijst alles in de richting dat we dit nooit zullen kunnen doen. De beurs blijft dus voorlopig nog wel een tijdje draaien, met de onzekerheid die er onlosmakelijk aan verbonden zal zijn.


Stops in, emotions out

Eerste punt van kritiek naar stops: ze werken niet altijd gegarandeerd (zoals bij gaps). Mijn vraag als antwoord hierop: springt u liever met een parachute die 90% kans heeft om open te gaan of zonder parachute, als u moet springen? En het klopt. Soms zal een verliezer 25% verlies opleveren. Maar als we verder verliezen blijven stoppen aan 5%, dan zal, naarmate de tijd vordert, die 25% uiteindelijk naar 'verwaarloosbaar' worden uitgemiddeld. Als je bijvoorbeeld altijd 5% verlies kunt nemen maar 10% van je verliezers kosten je 25%, dan is je gemiddelde nog slechts een verlies van 7%. Beperk je alle verliezen tot 3% en zijn 10% van je verliezen slippers van 25% verlies, dan is je gemiddeld verlies uiteindelijk 5,2%. We blijven dus, ondanks onvoorspelbare ongelukken, aardig veel controle houden over onze verliezen. Hou dus het langetermijneffect van expectancy (onze balans van de beurs) in het achterhoofd. Als er eens eentje meer schade aanricht (we noemen dit slippage), dan middelt dit steeds verder uit naarmate meer trades volgen. Het effect van de slippers verkleint dus naarmate je meer trades doet.


Volgende keer …

… beantwoorden we verder de kritiek op stops.


Het ChartMill Team#positionsizing #stoploss

Recent Blogartikelen
Blogarchief
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square