Hoeveel aandelen kopen (deel VIII)

De sleutel tot succes, met nauwelijks inspanning en de grootste controle, bleek uit de vorige columns te vinden te zijn in het minimaliseren van verliezers en het maximaliseren van winnaars. In de vorige column van deze reeks hebben we gezien hoe we verliezen kunnen minimaliseren. Dit werken we in deze en volgende column af.


Verliezen kortwieken

Het basis idee is, in theorie, simpel. Hou alle verliezen onder de 5% en het gemiddeld verlies kan niet groter zijn dan 5%. We nemen hierbij 5% steeds enkel als voorbeeld. Later vullen we dit percentage preciezer in.


Stopper de stop

De naam stop loss is soms verwarrend. Het impliceert immers het beperken van een verlies. Maar dit kan zowel ter bescherming van een longpositie als een shortpositie dienen. Terwijl men soms de stop loss voor een shortpositie een buy stop noemt. Omdat je dan niet voorwaardelijk verkoopt maar koopt. Je kunt echter ook een positie openen met een stop order.

Een betere naamgeving zou het onderscheid maken tussen een entry en een exit stop voor respectievelijk een long- dan wel een shortpositie. In onderstaande tabel geven we de technische invulling en richtlijnen voor de 4 types.


Om verliezen te beperken, voorlopig het onderwerp van ons betoog, maken we dus gebruik van de exit orders (grijs).


Tot slot zijn er nog de benamingen initial stop, trailing stop, profit stop en time stop. De eerste drie zijn enkel benamingen om hetzelfde aan te duiden als een stop loss maar in diverse contexten. Zo is een trailing stop een stop loss die, naarmate de koers zich in je voordeel beweegt, mee verschoven wordt in de richting van die winst. Stel dat je XYZ kocht aan 10 en je stop loss plaatst op 9.75. Vervolgens stijgt XYZ naar 10.50 en jij verplaatst je stop naar boven tot op 10.25. Je stop beperkt nu niet langer verlies maar beschermt reeds 0.25 winst per aandeel. De stop volgt (trailt) de koers. De initial stop is dan niet meer de startplaats van je stoporder.


Een profit stop is een klassiek limiet order (en dus niet echt een stop) maar met de limiet een eind boven de koers (voor een long positie). Als je een limiet hebt staan op 11, dan zullen je XYZ’s verkocht worden als die prijs wordt bereikt. Je neemt pas daar en dan je winst.


Een time stop doet hetzelfde maar kijkt naar de tijd. Zo kun je stellen dat je positie na 1 maand zal worden verkocht, no matter what. Dit soort order kan in de meeste platformen niet worden ingegeven. Wel maakt men het onderscheid tussen geldig voor een dag (DAY) en onbeperkt geldig (GTC = good until canceled). GTC wordt dan meestal gelijkgesteld met tot het eind van het kalenderjaar. Zo’n tijdsstop moet dus meestal manueel worden bewerkstelligd. Deze is vaak enkel zinvol in combinatie met andere stops (om bijvoorbeeld een positie die niet beweegt af te sluiten na verloop van tijd). Maar dit kan met een klassieke trailing stop ook worden bereikt door de stop te verhogen ook al stijgt de prijs niet.

Op deze types stops (trailing/initial, time, profit) en andere komen we later terug als we het hebben over het maximaliseren van winst.


Volgende keer …

De nadelen van stops …

#stoploss #positionsizing

Recent Blogartikelen
Blogarchief
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square