Longsetup Firstmerit Corp.

Firstmerit is een dienstverlenend financieel bedrijf, voor zowel particulieren als bedrijven. Medio januari 2016 leek het er nog op dat de koers zou doorzakken met een neerwaartse doorbraak van het 16.5$ level. Op 26 januari pakte het bedrijf echter uit met meer dan behoorlijke jaarcijfers waardoor de koers flink hoger opende. Sindsdien heeft die stijging zich alleen maar doorgezet.

Op de weekgrafiek hierboven zien we dat de koers intussen de dalende groene trendlijn heeft doorbroken en zich al een vijftal weken weet te handhaven boven dat niveau. Eerstvolgende te nemen horde is de horizontale rode weerstandslijn op het niveau 28.5.

De daggrafiek toont mooi waarom de koers momenteel even een adempauze inlast. De top van eind juni 2015 ligt daar aan de basis. Wat we nu zien is de vorming van een symmetrisch driehoekspatroon dewelke volgt op een sterke stijging. Daarom beschouwen we de driehoek als een continueringspatroon. Van zodra de bovenste blauwe lijn én de rode weerstandslijn op slotbasis kunnen doorbroken worden achten we de tijd rijp voor een longpositie met als eerste target het 28.5 niveau (zie weekgrafiek). Een initiële stoploss kan dan net onder de onderste blauwe lijn worden gehouden of - voor de iets defensievere belegger - onder het 20$-level.


Het ChartMill Team
Recent Blogartikelen
Blogarchief
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square