Hoeveel aandelen kopen (deel VII)

Verliezen kortwieken

Het basis idee is, in theorie, simpel. Hou alle verliezen onder de 5% en het gemiddeld verlies kan niet groter zijn dan 5%. We nemen hierbij 5% steeds als voorbeeld. Later vullen we dit preciezer in.


Verliezen kun je zelf nemen door de positie met verlies te verkopen als je het verlies ziet oplopen tot, in ons voorbeeld, 5%. We spreken in dit verband van een stop loss, een niveau waarop je beslist dat het verlies stopt en niet groter mag worden. Daar ga je dus de positie, met verlies, afsluiten. Maar dit vergt naast mentale controle (we noemen dit ook een mentale stop loss), ook het feit dat je op de koers moet zitten kijken tijdens de handel. Ik ken persoonlijk veel leukere dingen. Een oplossing daarvoor is een harde stop loss, dit is een order dat we ingeven dat een stop prijs mee krijgt. Als dit prijsniveau geraakt wordt tijdens de handelsdag, dan wordt het order een marktorder (en zit het ook daadwerkelijk ter uitvoering in de markt). Je kunt een stop loss ook voorzien van een limiet.


Stop loss (limit)

Elk hedendaags professioneel handelsplatform, die naam waardig, ondersteunt minstens volgende twee stoporders: de stop loss en de stop loss limit. Dit zijn conditionele orders. Orders die pas in de wachtrij voor uitvoering komen nadat aan een voorwaarde wordt voldaan. Deze voorwaarde is in dit geval het bereiken van een prijs ( de stopprijs). Zolang aan deze voorwaarde niet voldaan is, ‘slaapt’ het order.

Beiden, de stop loss en de stop loss limit, zijn gelijk in het feit dat ze een stopprijs vereisen bij de ingave. Dit is de prijs aan dewelke het stoporder wordt omgezet in een actief order ter uitvoering. Bij een stop loss wordt, bij het bereiken van de prijs, het order een marktorder dat quasi onmiddellijk zal worden uitgevoerd (als de liquiditeit dit toelaat) aan de geldende ask (in het geval van een kooporder). In het geval van een stop loss limit wordt het order bij het bereiken van de stopprijs omgezet naar een limietorder dat pas wordt uitgevoerd binnen de opgegeven limiet. Deze limiet dient ook al meteen opgegeven te worden bij het stop order.

Een voorbeeld. Je koopt aandeel XYZ aan 10. Ter beperking van het verlies plaats je meteen een stop loss aan 9.73 onder het aandeel. Als het aandeel vervolgens zakt en de 9.73 passeert (als er dus aandelen aan deze prijs of een lagere prijs worden verhandeld), dan worden je aandelen XYZ prompt te koop aangeboden. De uitvoer zal dan, op basis van een wachtrij, gebeuren aan de op dat moment geldende ask. Dit is de beste prijs die iemand er op dat moment voor wil geven. Dit hoeft helemaal niet de 9.75 te zijn maar kan lager liggen. Veel lager zelfs als een sprong bij de opening optreedt of de liquiditeit in het gedrang komt (zoals bij een plotse scherpe daling). Het spreekt voor zich dat als je het aandeel 10 staat en je een stop loss plaats boven die koers, dat je order dan meteen een marktorder wordt en je aandelen worden verkocht.

Stel dat je XYZ koopt aan 10 en een stop loss limit plaatst met opnieuw een stopprijs van 9.75 en een limiet van 9.50. Als de koers de 9.75 raakt of eronder gaat, dan wordt je order een actief limietorder met limiet 9.50 dat zal uitgevoerd worden op voorwaarde dat iemand er 9.50 of meer wil voor geven. Opent het aandeel dus lager dan 9.50 en wordt die koers intraday niet meer bereikt dan zal je de stukken nog steeds in port hebben...


Volgende keer …

… blijven we hier nog even bij stilstaan. We bekijken voor- en nadelen van beide types stop orders en geven ook een indicatie van wanneer je best welk type gebruikt. We hebben het dan ook over de vele benamingen rond stops die mogelijks verwarrend kunnen zijn. We proberen hierin klaarheid te scheppen.


Het ChartMill Team

#positionsizing #stoploss

Recent Blogartikelen
Blogarchief
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square