Long-kooptip Penney JC (JCP)

Een mooie lowrisk longsetup die we het voorbije weekend hebben gespot met behulp van ChartMill is de ticker 'JCP'. We bekijken even de langetermijnweekgrafiek en zoomen daarna verder in op de daggrafiek voor de daadwerkelijke setup.

De weekgrafiek toont een prijsevolutie zoals we ze het liefst zien voorbij komen bij het zoeken naar 'tradebare' setups. Een lange basisrange die al dateert van eind 2013 (vergeet niet, elke week in bovenstaande grafiek stelt één handelsweek voor...) met de koers die de bestaande top in de tradingrange test. De aanloop naar die potentiële uitbraak gebeurt ook nog eens met opvallend hoger volume en de prijs heeft zich intussen duidelijk boven de 30-weeks gemiddeldelijn genesteld. Voor de kenners : bovenstaande grafiek toont een typische Weinstein-setup.


Op de daggrafiek hebben we de ChartMill Channels-indicator toegevoegd. Deze geeft met behulp van een rode en groene horizontale lijn het huidige speelveld aan waarbinnen de koers nu beweegt. Afgelopen vrijdag werd op dagbasis een dubbele top gerealiseerd. De lange uppertail van de vrijdagcandle kan duiden op bijkomende verkoopdruk voor de komende week. Mocht de koers alsnog de huidige high doorbreken dan zou dat een sterk koopsignaal betreffen en kan een eerste voorzichtige* longpositie in overweging worden genomen. Instappen zouden we pas doen als de koers de huidige high rond het12$-level uitneemt (entry @ 12.12 met zelf te bepalen limiet). Valt de positie nadien opnieuw onder de huidige low van de tradingrange dan nemen we eieren voor ons geld en zullen we graag een klein verlies accepteren (stoploss @ 10.88).


* bij een eerste 'voorzichtige' positie is het vooral de bedoeling de markt af te tasten. Het is daarom van groot belang dat u met een beperkte positie begint. Zelf zullen we bij dergelijke eerste probeersel nooit meer dan 1% van de port riskeren. Stel dus dat u een handelskapitaal hebt van 25.000,- euro dan zou een eventueel verlies (verkoop aan initieel ingestelde stoploss) niet meer bedragen dan 250,- euro. Evolueert de positie gunstig dan kan deze later nog altijd worden vergroot... Uiteraard zal de grootte van uw beschikbaar kapitaal hierin ook een cruciale rol spelen. Met kleine portefeuilles zal u verplicht zijn grotere risico's te nemen omdat de commissiekosten en beurstaks anders te veel doorwegen. Om die kosten te drukken kan u bijvoorbeeld gebruik maken van CFD's (indien bestaand voor het aandeel) maar weersta dan aan de verleiding om een hefboom te gebruiken...


Het ChartMill Team


#long #TA

Recent Blogartikelen
Blogarchief
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square