Hoeveel aandelen kopen (deel VI)

In de vorige columns van deze reeks hebben we iets opmerkelijks vastgesteld. Hoeveel we inzetten blijkt bepalend te zijn voor ons rendement en de afgelegde weg daarheen. De hamvraag lijkt te zijn hoe groot de controle is die we over deze factoren hebben door hoeveel we inzetten.

In deel V stelden we vast dat we met nauwelijks een inspanning veel meer controle hebben over onze gemiddelde winst en verlies. Terwijl we veel minder controle hebben dan we denken wat betreft het aantal winnaars en verliezers. Bovendien kost dit laatste ons veel meer moeite (in geld en tijd). We hebben het dan immers over analyse (fundamenteel, technisch, of welke vorm of combinatie van vormen dan ook). Of om het met de metafoor van de vorige keer te herhalen: we hebben veel meer controle over de gewichten die we op de beursbalans plaatsen dan over de balans zelf. Daar weten we niets over en we kunnen die ook nauwelijks manipuleren...

Verlies is vies

Goede traders halen vaak niet meer dan 50 tot 60 procent winnaars en trendvolgers soms zelfs minder dan 40%. Maar die verdienen aardig geld. Nemen we even terug onze expectancy ter hand, dan kun je uitrekenen dat als je maar 40% winnaars zou hebben (dat kunnen we niet weten), het volstaat om gemiddeld 1,50 euro te winnen voor elke euro die je verliest. Een P/L verhouding van 1,5 dus. Als al je 100 winnaars maar 5% opleveren en je hebt een winnaar van 50%, dan verhoogt dit je gemiddelde winst naar 5,44. Dit betekent dat we er alle baat bij hebben winnaars te maximaliseren. We zien hierna hoe we dat doen. Het gaat niet om hoeveel winnaars en verliezers we hebben. We kunnen dit toch niet controleren, hoeveel analyse we ook doen. Verliezen kunnen we niet vermijden. Geen 'verliezen' zou betekenen dat we de beurs kunnen voorspellen. Dat zou echter betekenen dat de beurs per definitie een deterministisch gebeuren is maar daardoor dus ook ogenblikkelijk zou ophouden te bestaan...


Time is money

Voor we verder gaan staan we even stil bij het verschil tussen één belegging of trade en een veelvoud daarvan. Expectancy geeft namelijk geen enkele garantie over het feit dat de volgende belegging die we doen een winnaar of verliezer zal zijn. In dat opzicht moeten we ons nooit zorgen maken over het resultaat van één trade. Zolang die maar klein is als het een verliezer is en groot in het geval van een winnaar. Hoe we dat doen volgt hierna.

We zijn echter wel zeker dat, hoe langer we dit toepassen, hoe beter dit werkt. Een vaak gehoord tegenargument is bijvoorbeeld dat je een verliezer niet altijd gegarandeerd kunt verkopen op je ingesteld maximum ingesteld verlies van, bijvoorbeeld 5%. De koers kan immers, daags nadat je kocht, openen op -10%. Dan sta je daar. Wel hier zit net de kracht van herhaling. Als je dit immers lang genoeg doet dan zal die ene slipper van -10% ruim uitmiddelen tegen de vele verliezers waar het ons wel lukt om op 5% verlies af te sluiten. Als je bijvoorbeeld 50 verliezers afsluit op -5% of lager en twee verliezers sluiten af op -10% en -20%, dan heb je, ruwweg gerekend, gemiddeld nog maar een verlies van 5,38%. Heb je 4 verliezers van -20% en 5 van -10% en 100 van maximaal -5%, dan middelt dit uit tot 5.78%. Zelfs al halen we dus ons theoretisch vooropgesteld doel niet, tijd werkt in ons voordeel. Want elke verliezer die we niet groter laten worden dan 5% brengt ons dichter bij een gemiddeld verlies van maar 5%.

Op de beurs komt het er dus op neer om de tijd en samengestelde interest (winst op winst) hun werk te laten doen en onderweg te zorgen dat we niet te veel geld verliezen. 'Time' wordt op die manier echt 'money'.


Oude wijsheden

Hoe pakken we die controle aan? Door verliezen klein te houden en winsten te maximaliseren. Een oude wijsheid drukt het uit als “cut your losses, let your profits run”. Dit blijkt niet alleen een oude wijsheid of goede raad, maar de sleutel tot succes. Als we alle verliezers klein houden dan zal ons gemiddeld verlies ook klein zijn. Als we alle winnaars maximaliseren, dan zal ook onze gemiddelde winnaar zo groot mogelijk worden.


Volgende keer …

Zien we hoe we verliezen effectief klein kunnen houden.


Like onze facebookpagina en mis geen enkel vervolgartikel!


Het ChartMill Team

#positionsizing #risico #expectancy #winstverwachting

Recent Blogartikelen
Blogarchief
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square