Hoeveel aandelen kopen? (Deel 1)

Beleggen is eenvoudig

Eenieder die zich op de financiële markten begeeft doet dit door middel van orders. Een order bevat naast technische details, zoals bijvoorbeeld de markt waarop we het willen lanceren, steeds een minimum aan functionele specificaties. Zo moet minstens altijd eenduidig aangegeven worden:

  1. Wat men wil verhandelen, door het opgeven van de titel van de (onderliggende) waarde of een ‘ticker', maar tevens wat die verhandeling inhoudt: een koop of een verkoop.

  2. Wanneer men dat wil doen. Dit herleidt zich meestal tot het moment waarop men het order doorgeeft. Hoewel dit door het gebruik van conditionele orders niet altijd een onmiddellijke uitvoer hoeft te betekenen.

  3. Hoeveel men wil verhandelen. Bijna altijd uitgedrukt in een aantal, het ‘volume’ genaamd.

Zonder het specificeren van deze drie ‘dimensies’ kan men technisch gezien onmogelijk een order doorgeven. Maar dit drieluik staat meteen ook voor de enige drie vrijheidsgraden die men kan hanteren.

Opgelet! Prijs is hierbij geen vrijheidsgraad in ons handelen. We kunnen de uitvoeringsprijs van een order niet ingeven of controleren. Wel een limiet voor wat we vragen of bieden. Maar die parameter kan teruggebracht worden tot de tweede dimensie. 'Wanneer' kan immers uitgedrukt worden in 'tijd' maar ook in 'prijs'. Net zoals 'hoeveel' zou kunnen worden uitgedrukt in een geldbedrag in plaats van een aantal.

Enkel deze drie vrijheidsgraden hoeven we te (en kunnen we) controleren. Beleggen is dus, althans in theorie, eenvoudig …


… maar niet gemakkelijk!

Naast de zware individuele psychologische impact die handelen op de financiële markten met zich meebrengt, lijkt bovendien in de praktijk ook de bepaling van de invulling voor deze dimensies niet zo triviaal. Welk aandeel moet je nu gaan kopen als je kunt kiezen tussen enkele tienduizenden? Waardeaandelen? Groeiaandelen? Een ETF? En Wanneer? Nu meteen? Of als bepaalde voorwaarden zijn voldaan? Wanneer moet je wat je kocht terug verkopen? En dienen we eerst vast te leggen wat we kopen en daarna wanneer? Of omgekeerd? Maakt het een verschil? Dit lijken stuk voor stuk moeilijke vragen waarmee elke belegger dagelijks worstelt.

En een heuse financiële industrie dient zich aan om ons in het beantwoorden van deze vragen bij te staan. Dit is een vraaggestuurd aanbod. Soms deelt men het domein op in fundamentele analyse (selectie als antwoord op wat) en technische analyse (timing als antwoord op wanneer). Maar in alle eerlijkheid moeten we onszelf toegeven dat, ongeacht op welke dimensie we focussen, de beste keuzes pas met zekerheid achteraf gekend zijn. Niemand kent dus de goede antwoorden vooraf.

Deze twee dimensies (wat en wanneer) lijken zo duizelingwekkend groot te zijn, dat de derde (hoeveel) compleet ondergeschikt lijkt. Wat doet het er trouwens toe hoe groot je positie is, als je maar winst hebt. Juist? Ook de financiële industrie lijkt nauwelijks oog te hebben voor deze derde dimensie. Is ze dan minder relevant? Waarschijnlijk. In deze columns gaan we dit terrein verkennen.


In DEEL II tonen we aan de hand van een klein experimentje welke impact de grootte van een positie heeft op uw totaal beschikbare beleggingskapitaal.


Like onze facebookpagina zodat u automatisch op de hoogte blijft van nieuwe artikels!


Het ChartMill Team

#positionsizing

Recent Blogartikelen
Blogarchief
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square