Opgelet met leveraged ETF's!


In een tijdperk waar de speculatietaks zijn intrede heeft gemaakt zouden wij Belgen geen Belgen zijn als we niet intensief zouden zoeken naar een - welliswaar legaal - achterpoortje in de wetgeving om die speculatietaks toch niet te moeten betalen.


Eén van die produkten die ons toelaten om actief te handelen, zonder dat je daar een torenhoge belasting op moet betalen indien je je winst verzilvert binnen de 6 maanden is een ETF. Een zogenaamd Exchange Traded Fund oftewel een fonds dat op de beurs verhandelbaar is zoals u dat kent bij de reguliere aandelen. Naast het feit dat op dergelijke produkten geen speculatietaks dient te worden betaald hebt u ook nog eens het voordeel dat u in één keer in alle aandelen van een welbepaalde index belegt. Voor de volledigheid vermelden we nog dat er niet alleen ETF’s bestaan op indexen maar ook op valuta, grondstoffen, obligaties…enz.


Maar opgelet, want de ene ETF is de andere niet… Er bestaat namelijk zogeheten ‘leveraged ETF’s’. Dat zijn net diezelfde ETF’s maar dan met extra hefboom met het oog op een hoger rendement… Dat de kans op een groter verlies daardoor ook pertinent aanwezig is, is iets wat spijtig genoeg veel minder ‘in the picture’ wordt gezet. Maar dat is niet het enige nadeel. De meeste van dergelijke leveraged ETF’s hebben een hefboom van een factor 2 of 3. Simpelweg, als bijvoorbeeld de AEX stijgt met 2% dan zal een gewone AEX-index ETF ook stijgen met 2%. Heb je een variant met hefboom 2 dan stijgt deze met 4% en bent u toevallig in bezit van een leveraged ETF met hefboom 3 dan zal u uw kapitaal zien stijgen met maar liefst 6%! Zit u dus aan de goede kant van de markt dan kan u met dergelijke hefboom-ETF’s u kapitaal in korte tijd aanzienlijk aandikken…


Waar zit nu de spreekwoordelijke ETF-adder onder het te groene gras?

Laten we beginnen met te stellen dat zelfs de beste trendbewegingen nooit in één rechte lijn naar beneden of naar boven gaan. Er zullen altijd fluctuaties in koers zijn over een welbepaalde periode en daar zit dan ook het gevaar. Want deze fluctuaties in koers zorgen ervoor dat de leveragefactor over langere tijd significant afwijkt van de verwachtingswaarde en zelfs een negatieve verwachtingswaarde mogelijk maakt.

Een voorbeeld zal dit duidelijk maken. Stel, u koopt een leveraged ETF met hefboom 3 op de AEX-index. Dit houdt dus in als de koers van de AEX stijgt of daalt, diezelfde stijging of daling zich met een factor 3 voordoet in de ETF die u hebt aangekocht.

Reken even mee met een fictief voorbeeld bij een geïnvesteerd kapitaal van 5000,- euro. Veronderstel dat de AEX-index op dag 1 stijgt van 420 naar 435. Dit is een puike stijging van (afgerond) 3.57%. Dit levert op uw kapitaal een rendement op van welgeteld 178.5,- euro. Uw portefeuillestand zou na dag 1 dus een saldo tonen van 5178.5,- euro. Had u echter een AEX-index ETF met hefboom 3 dan was u rendement driemaal zo groot geweest, 535.5,- euro (10.71%) en had u intussen een kapitaal van 5535.5,- euro! Tot daar het wonderverhaal…

Stel nu dat we in zeer volatiele omstandigheden zitten en de dag erop (dag 2) de stijging opnieuw teniet wordt gedaan. We gaan er in dit voorbeeld van uit dat op dag twee de index opnieuw daalt met 3.57%. Het kapitaal van 5178.5,- euro zou dan dalen tot 4993.62,- euro. Met een leveraged ETF met factor 3 daalt de portefeuille van 5535.5,- euro naar 4942,65,- euro.

Met een gewone ETF die de index 1 op 1 volgt had u dus na dag 2 een verlies van 6.38,- euro op het geïnvesteerde kapitaal van 5000,- euro (-0.13%). Met de hefboom ETF aan factor 3 had u na dag 2 een verlies van 57.35,- euro op je kapitaal van 5000,- euro (-1.15%). Als je deze twee resultaten met elkaar vergelijkt stel je vast dat het verlies met de leveraged ETF maar liefst 8,8 keer zo groot is dan met de gewone index-ETF terwijl de hefboom slechts 3 keer zo groot zou mogen zijn. In vakjargon is dit een gekend fenomeen onder de noemer ‘beta-slippage’. In meer alledaags vakjargon zou u dit kunnen omschrijven als het ‘koudedouche-effect’…

Voor de volledigheid. Op dag 3 stijgt de index met 0.5%. Met de gewone index-ETF ziet u uw kapitaal - dat na dag 2 4993.62,- euro bedroeg - opnieuw lichtjes stijgen tot 5018.58,- euro. De leveraged variant zou op uw portefeuille - na dag 2 op 4942.65,- euro - zijn gestegen naar 5016.79,- euro.

Als we dezelfde percentages omrekenen op de AEX-index zien we een eindstand van 421.56. Gestart op dag 1 aan 420 en dag 1 geëindigd +3.57% = 434.99

Dag 2 een daling van 3.57% en dus 434.99 - 3.57% = 419.46

Dag 3 een stijging van 0.5% en dus 419.46 +0.5% = 421.56

De index is dus na drie dagen gestegen met 0.37%. Dit is het verschil tussen de beginstand (420) en de eindstand (421.56) na dag 3. Van uw leveraged ETF met hefboom 3 zou u dus verwachten dat u een rendement heeft dat 3X zo hoog is (factor 3) oftwel 0.37%*3 = 1.12%. Op uw geïnvesteerd kapitaal zou u dus na dag 3 een rendement mogen verwachten van 56,- euro (5000 + 1.12%). In werkelijkheid vertoont u rekening echter een saldo van 5016.79,- euro of een rendement van amper 0.34% en dus lager dan wat de index over diezelfde periode deed!


Samengevat

Een ETF is en blijft een zeer mooi alternatief voor individuele aandelen. Bovendien bieden ze een uitkomst voor de actieve Belgische belegger die posities in regel minder lang aanhoudt dan 6 maanden en op zijn winstposities speculatietaks zou moeten betalen indien het gewone aandelen betreffen.

Maak echter niet de fout (of beter gezegd “weersta aan de verleiding”) om te kiezen voor ETF’s met een hefboom indien u zinnens bent ze langer dan een paar dagen in port te houden. Dergelijke leveraged ETF’s presteren welliswaar prachtig indien de koers over een paar dagen in één richting beweegt maar zijn absoluut niet geschikt voor wie zijn posities langer wil aanhouden omwille van het beta-slippage effect dat we hierboven in een gedetailleerd voorbeeld hebben uitgewerkt.

#ETF #hefboom #speculatietaks

Recent Blogartikelen
Blogarchief
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square