Fundamentele of technische analyse (Deel 1)


Een vraag die we reeds ettelijke keren de revue zagen passeren is er ééntje die bijna zo oud is als de aandelenmarkten zelf. De eeuwigdurende discussie tussen voor- en tegenstanders van de ene of andere aanpak is wat dat betreft nog het best te vergelijken met de Apple en Windows fanboys (and girls) die met getrokken zwaarden tegenover elkaar staan. Toch hoeft het water tussen beide visies helemaal niet zo diep te zijn… Beiden zijn in feite gewoon manieren om de huidige werkelijkheid zo goed als mogelijk te benaderen en in kaart te brengen.


Technisch analisten gaan uit van de veronderstelling dat de echte waarde van een beursgenoteerd bedrijf slechts wordt bepaald door de prijs die op de grafiek zichtbaar is en dat de ‘fundamenten’ van de onderneming in kwestie volledig verrekend zijn in de koersontwikkeling. Prijs - bepaald door vraag en aanbod - is voor een technisch analist de enige waardemeter. Beleggerssentiment en de (soms enorme volatiele) koersreactie daarop zorgen ervoor dat er ‘grafisch visuele prijstrends’ ontstaan waar de technisch analist tracht op in te spelen. Het meten van die trends gebeurt door middel van gemiddelden, steun- en weerstandslijnen, technische koerspatronen, (al dan niet) aangevuld met technische indicatoren.


Fundamentele analisten hebben veel meer aandacht voor het bedrijf in kwestie. Kerncijfers en ratio’s worden onder de loep genomen en vergeleken maar er is daarnaast ook aandacht voor het management van de onderneming en hun ervaring. Fundamentele beleggers kopen als het ware ‘een deel van het bedrijf’ omdat ze op basis van hun onderzoek verder groeipotentieel en toegevoegde waarde ‘zien’. De prijsgrafiek is voor een fundamentele belegger van veel minder tel omdat deze slechts een momentopname is en (in zeer volatiele markten) geenszins een reflectie is van de werkelijke waarde van een bedrijf. Dit impliceert dat een fundamentele belegger dus koopt als uit zijn of haar fundamenteel onderzoek blijkt dat de actuele koers goedkoper is dan de intrinsieke waarde.


Beide manieren hebben uiteraard hun voor- en nadelen. Een persoonlijke overtuiging willen we wel duidelijk stellen. Geen van beide manieren is in staat om een exacte voorspelling te doen over het verdere koersverloop. Vooral de technische analyse wordt in die zin ‘misbruikt’ door malafide websites die beweren de perfecte indicator of het altijd werkend blackboxsysteem te hebben ontwikkeld, vaak te koop tegen een paar honderden euro’s (of in het slechtste geval tegen vele duizenden euro’s). De zogezegde fenomenale rendementen zijn meestal behaald door een backtest over het koersverloop in het verleden waaruit dan blijkt dat de te koop aangeboden indicator onder de prijsgrafiek telkens de perfecte in- of uitstap toonde. Besef goed dat die Heilige Graal indicator in die gevallen is afgestemd op de (reeds gekende) koersontwikkeling en uiteindelijk iedereen op die manier een prachtig werkend systeem kan maken (dat spijtig genoeg enkel werkt op die specifieke historische koersenreeks)!


Het toepassen van eenvoudige technische analyse vereist geen meerdere schermen vol met kleurtjes en tal van obscure (zogezegd voorspellende) indicatoren. Technische analyse is eigenlijk niets meer dan een pure visuele weergave van beleggerssentiment en de daaraan gekoppelde emoties. Het principe van ‘The Selffulfilling Prophecy’ speelt hierbij een zeer belangrijke rol en biedt de technisch analist koop- of verkoopopportuniteiten.

Maar ook over het fundamenteel beleggen bestaan een aantal hardnekkige misverstanden die deze manier van handelen oneer aandoen. Het betekent bijvoorbeeld niet zomaar dat wanneer een aandeel veel is gedaald dit automatisch ook koopwaardig is of dat een aandeel - eens aangekocht - voor altijd in portefeuille ‘moet’ blijven. Een fundamentele belegger die op een serieuze manier te werk gaat zal periodiek zijn aandelenportefeuille onder de loep nemen en nagaan of de condities waardoor hij in eerste instantie aandelen kocht van een onderneming nog steeds geldig zijn. Een koerswaarde die bijvoorbeeld extreem hoger blijkt te liggen dan de reëele intrinsieke waarde van het bedrijf - doordat het aandeel bijvoorbeeld enorm populair is geworden - zou een fundamentele belegger ertoe kunnen aanzetten een deel van de gerealiseerde koerswinsten van tafel te nemen. Uiteraard is zoiets een prachtscenario maar ook het omgekeerde is waar. Als blijkt dat na verloop van tijd het management bijvoorbeeld beslissingen neemt die de fundamentele belegger als negatief beschouwt, kan dat evengoed aanleiding zijn om het aandeel te verkopen en op zoek te gaan naar andere en betere opportuniteiten.


Het zou ons te ver leiden om in dit eerste deel op beide manieren dieper in te gaan en daarom geven we graag wat leesvoer mee die als referentiewerken gelden in beide toepassingen.


Voor wie meer wil lezen over fundamentele analyse :

The Theory of Investment Value - geschreven door de grondlegger van de fundamentele analyse John Burr Williams

The Intelligent Investor - door Benjamin Graham rond het concept van Value Investing (ook beschikbaar in het Nederlands)

the Little book that beats the market - geschreven door Joel Greenblatt over zijn ‘magic formula investing’

Leer beleggen als Warren Buffett - door de meester himself én in het Nederlands!


En voor wat betreft de technische analyse :

Technical Analysis of the Financial Markets - John J. Murphy, aanzien als één van de ‘vaders’ van de technische analyse

Technical Analysis of Stock Trends - Robert D. Edwards and John Magee, wordt beschouwd als ‘de bijbel’ der technische analyse

Encyclopedia of Chart Patterns - Thomas N. Bulkowski

Secrets For Profiting in Bull and Bear Markets - Stan Weinstein, een persoonlijke favoriet omwille van het ’stage analysis’-concept dat vooral voor langere termijnbeleggers interessant is.

Beleggen met technische analyse - Harry Geels, een Nederlandstalig werk over alle aspecten van de technische analyse


Op de vraag welke manier de beste is kan er onmogelijk een éénduidig antwoord worden gegeven. Veel hangt namelijk af van welke manier het best aansluit bij je eigen beleggingsstijl. Dat beide manieren kunnen leiden tot degelijke rendementen staat buiten kijf. Surf anders eens naar het VEB (Beleggersvereniging Nederland) en bezoek hun ‘12 formidabele beleggers pagina’. Je kan er bijvoorbeeld het hypothetisch gecummuleerde rendement van Warren Buffet sinds 1 oktober 2000 raadplegen op basis van het concept rond ‘waardebeleggen’ (FA), toegepast op de Europese brede STOXX600-index.


Maar ook technische traders kunnen dergelijke resultaten voorleggen, zie daarvoor de resultaten van Charles Kirkpatrick over dezelfde periode met een selectie op basis van technische analyse.


Dus, waarom kiezen? Is het dan geen logische optie om een combinatie van beide manier toe te passen waarbij in eerste instantie wordt gezocht naar fundamenteel sterke bedrijven (FA) en vervolgens de timing van aankoop af te toetsen met behulp van technische analyse (TA)? Meer daarover in een volgend artikel!#FA #TA #valuebeleggen

Recent Blogartikelen
Blogarchief
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square