De Position Sizing Tool, onmisbaar voor de serieuze belegger...

Onze position sizing tool in Chartmill is een krachtig instrument dat beleggers in staat stelt om enkele belangrijke money management regels toe te passen. In dit artikel passen we de concepten toe aan de hand van een virtuele setup zodat je zelf zo goed mogelijk gebruik kan maken van dit instrument.


Veronderstel dat we geïnteresseerd zijn in een long positie in Microsoft Corporation (MSFT). Eerst en vooral nemen we een kijkje op de daggrafiek om een goed instappunt te vinden.

Veronderstel dat we willen kopen zodra de prijs van het aandeel hoger gaat dan de laatste kaars die wordt getoond op de kaart. We leggen een buy stop in op 56.92. De initiële stoploss kan worden geplaatst op 53.92 (onder de groene steunlijn). Hier stopt het werk nog niet (hoewel veel beleggers denken van wel). Het belangrijkste dient namelijk nog bepaald te worden : de hoeveelheid risico, in onze ogen het meest belangrijke deel van elke beleggingsstrategie. Het is hier dat de ingebouwde position sizing tool zijn meerwaarde bewijst!

Om de tool op Chartmill.com te activeren klik je - eens de grafiek zichtbaar is - op het oog-icoontje in de rechterbovenhoek van de screener:

Dit opent de position sizing tool.

Deze krachtige rekenmachine bevat enkele slimme filters die automatisch worden berekend. Het enige wat we daartoe hoeven te doen is het bovenste gedeelte van de tool in te vullen, zijnde :


Ticker: eerst dienen we de ticker (symbool) van het aandeel in te geven. Omdat we als voorbeeld Microsoft gebruiken vullen we nu MSFT in het witte veld in naast Ticker. Dit kan ook automatisch gebeuren door eerst de pst-tool op te vragen en vervolgens éénmaal in de chart te tikken. Hierdoor zal de ticker automatisch in het pst-veld verschijnen.

Capital: Totale hoeveelheid beschikbaar kapitaal (in dit voorbeeld 25.000).

Entry Price: In dit vakje vullen we de entry price (of beoogde aankoopprijs) in. Dit is 56.92 in ons voorbeeld.

Exit price: om de hoeveelheid risico te berekenen is het nodig ook de stoploss- prijs in te geven (het niveau waar jij je aandelen Microsoft wil verkopen mochten ze tegen je aanvankelijke analyse in dalen). In het geval van ons voorbeeld wordt dat 53.92.

Rounding: Staat standaard op 1, maar kan ook bijvoorbeeld op 5 worden gezet. Op deze manier zal de position sizing tool het berekende aantal aandelen afronden naar een vijfvoud. In dit voorbeeld zou dit 160 geven (163 afgerond naar het eerste lagere vijfvoud).

% Risk: dit percentage stelt het totale percentage risico voor dat we bereid zijn te verliezen wanneer het mis zou gaan. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is dit niet het % dat je investeert, maar het percentage dat je riskeert: met andere woorden - als onze stoploss wordt geraakt dan verliezen we maximaal 2% van onze portefeuille. De hoeveelheid risico verschilt van belegger tot belegger, maar standaard worden er waarden tussen 0.25 en 2% gebruikt.

Commissions: Hoeveelheid commissie dewelke je bij je broker betaalt.

% taks: hoeveelheid belastingen per transactie.

Met de bovenstaande informatie is de tool in staat enkele heel specifieke money management elementen te berekenen die erg nuttig zijn om de kwaliteit van onze setup te beoordelen.

De gegenereerde nummers en percentages

Total Risk : deze waarde stelt het volledige bedrag voor dat we verliezen als onze stoploss wordt geraakt. In het geval van onze MSFT long setup is het potentiële verlies gelimiteerd tot 499 euro. Belangrijk: het totale verlies bevat ook de commissie en taksen. Merk op hoe die 499 euro inderdaad +/- 2% bedraagt van het beschikbare kapitaal, conform ons ingesteld %RISK.

Risk Per Share: dit is het verschil tussen de aankoopprijs en stopprijs voor één aandeel. Voor onze MSFT setup bedraagt dit normaal gezien 3 (buystop 56.92 - stoploss 53.92). We lezen echter een andere waarde af (3.06) omdat ook de commissie en de taksen zijn verrekend. Het verschil tussen de aankoopprijs en de stoplossprijs is verder exact 5.38% van de prijs die we willen betalen.

Number of Shares : aan de hand van bovenstaande informatie (total risk en risk per share) wordt berekend hoeveel aandelen we mogen kopen. In het geval van Microsoft kunnen we een buy stop plaatsen voor 163 aandelen.

Investment : Dit is het bedrag dat we betalen om het aantal aandelen te kopen dat is berekend door de tool. Ook hier zijn de commissies en taksen ingehouden. In dit voorbeeld is de totale investering 9287.96$ of 37.15% van onze account.

Breakeven Price: deze parameter is verbonden met de hoeveelheid commisies en taksen. Veel beleggers onderschatten deze kosten! De breakeven price vertelt ons daarom hoeveel het aandeel dient te stijgen om uit de kosten te geraken. bij MSFT is dat 0.11% alvorens break even te eindigen. In dit geval is dit percentage zeer klein omdat we de beurstaks ten belope van 0.28% niet hebben ingevuld, we gaan er namelijk van uit dat voor voor deze longpositie in MSFT gebruik wordt gemaakt van een CFD in plaats van de reguliere aandelen.

ATR : Dit is de average true range van het aandeel op dagbasis. Aan de hand van de ATR kan je de volatiliteit van een aandeel bepalen over een gegeven periode. De tool gebruikt een 22- daagse periode om de ATR te berekenen.

De waarde die wordt teruggegeven door de ATR is simpelweg een indicatie van hoeveel een aandeel op & neer heeft bewogen over een periode van 22 dagen. Hoge waarden betekenen dat prijzen op een sterke manier bewegen tijdens de dag. Lage waarden wijzen op een relatief constante prijs.

In ons voorbeeld is de ATR waarde 1.12 - 1.97% van de prijs dat we willen betalen (56.92$).

Stop Distance: de stopafstand is het verschil tussen onze instapprijs en de stop loss. In dit voorbeeld is de stopafstand 3 (aankoop - stop). Naast deze stopafstand wordt de stop ook berekend in ATR- waarden. Omdat de ATR van Microsoft momenteel 1.12 bedraagt, wil dit zeggen dat onze stoploss een ATR- grootte heeft van ongeveer 2.68 (3/1.12).

Liquidity: Dit nummer toont het gemiddelde volume over 20 dagen. Het percentage in de kolom ernaast wijst ons erop hoeveel dagen we nodig hebben om het aantal aandelen te kunnen kopen.

Groene en rode cirkels

De tool gaat verder de berekende nummers en percentages interpreteren. Elk item krijgt een goed/let op- status aan de hand van een groen vinkje of een rood kruisje.

In het bovenstaande voorbeeld zien we een rood kruisje bij ‘investment‘. Dit rode signaal zal verschijnen van zodra we meer dan 25% van ons totale beschikbare kapitaal investeren in één positie. De overige items lichten rood op indien :

Total Risk: rode cirkel indien het totale risico groter is dan 2.50% van de account.

Risk Per Share : rode cirkel indien groter dan 15% van de prijs.

Number of Shares : rode cirkel indien het gewenste aantal aandelen groter is dan 10% van het gemiddeld dagelijkse volume over de laatste twintig dagen.

Investment: rode cirkel indien indien de investering groter wordt dan 25% van het kapitaal.

Breakeven Price: rode cirkel indien indien > 2.50% dan de instapprijs.

ATR: geen cirkel - waarden en procenten zijn enkel informatief.

Stop Distance: rode cirkel indien indien stopafstand kleiner is dan 2x ATR.

Liquidity: geen cirkel- waarden en procenten zijn enkel informatief.

Om de investering te verlagen en ook het item investment op groen licht te krijgen verlagen we het %RISK tot 1.35% en automatisch zien we de investering zakken tot 24.86%, wat netjes onder de 25% is en zodus verdwijnt het rode kruisje!

De PST-tool is een krachtig hulpmiddel waarmee u het risico perfect kunt beheersen. Wij raden u aan om er zelf wat mee te experimenteren, we zijn ervan overtuigd dat u dit kleine tooltje zeer vlug naar waarde zal kunnen schatten!


Het ChartMill Team#positionsizing

Recent Blogartikelen
Blogarchief
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square