CFD’s, een waardig alternatief voor de actieve aandelenbelegger?

Een CFD oftewel een ‘Contracts For Difference’ is een contract waarbij u zelf geen eigenaar bent van het aandeel maar er wel zo goed als alle rechten op hebt via een contract met een broker. Zo ontvang je er de dividenden van maar heb je geen stemrecht op de algemene vergadering. Bovendien heb je slechts een zeer lage dekking nodig. Soms maar tot 10% van de tegenwaarde van de aandelen. Een gevaar voor wie niet met risico kan omgaan, maar mooi meegenomen als hefboom voor wie daar wel controle over heeft. Bovendien hoef je ook helemaal niet méér risico te neme


Beurstaks? Nee, dank u!

Met de opkomst van de online brokers mogen de transactiekosten misschien maar een fractie meer bedragen van wat je vroeger aan de klassieke banken diende te betalen, toch worden we vandaag de dag ‘geplaagd’ door een alternatieve kost, met name de beurstaks. En wie actief belegt zal het geweten hebben! de huidige beurstaks aan 0.28% bij elke koop of verkoop ‘vreet’ bijna letterlijk aan het rendement van je beleggingsportefeuille. Het mooie aan CFD’s is nu net dat op dergelijke financiële afgeleide produkten helemaal geen beurstaks betaald dient te worden! Er rest u dus enkel de gewone brokerkosten en dat scheelt al vlug een hele slok op de borrel in vergelijking met de kosten bij de handel in klassieke aandelen.


Speculatietaks? Nee, ook dank u! (update 29/12/2015)

Ja, u leest het goed. Met CFD’s vermijdt u niet enkel de beurstaks maar ook de zeer omstreden speculatietaks die in voege gaat vanaf 2016 en waardoor we maar al te graag dit artikel van een update voorzien!

Een concreet voorbeeld om u duidelijk te maken wat het verschil is indien u kan beleggen op korte termijn ZONDER beurstaks.


Eerst een voorbeeld tot eind 2015 :

U doet 10 transacties waarvan 6 posities worden afgesloten met een verlies van 500,- euro, dit geeft een totaalverlies van 3000,- euro. De overige 4 posities worden afgesloten met een respectievelijke winst van 1000,- euro wat een totale winst gaf van 4000,- euro.

Het verschil tussen de verlies- en winstposities bedraagt dus +1000,- euro bruto. Voor het tijdperk van de speculatietaks dienden voor de kortetermijnhandel in aandelen enkel de transactiekosten en desgevallend de beurstaks (0.28%) in mindering te worden gebracht. CFD’s waren hier al voordelig omdat de beurstaks niet verschuldigd was en de transactiekosten ook al lager waren.


Zelfde voorbeeld nu, maar vanaf 2016 (en dus met speculatietaks…)

Opnieuw, 10 transacties met 6 verliezers van elk 500,- euro geeft een ongewijzigd verlies van 3000,- euro. Maar, op elk van de vier overgebleven transacties met een winst van 1000,- euro moet telkens 33% speculatietaks worden betaald. Dat betekent dus 4 keer 333,- euro speculatietaks voor een totaal van 1332,- euro. In plaats van een brutowinst van 1000,- euro eindig je met net dezelfde strategie op een resultaat van - 332,- euro, louter omwille van de speculatietaks!

CFD’s worden vanaf 2016 dus nog een pak interessanter omdat ze niet onderhevig zijn aan dergelijke speculatietaks! Ze maken wel het verschil tussen een port die rendeert of eentje die verlies maakt!


Financieringsinterest

We gaven het hierboven al aan, CFD’s zijn vooral bedoeld voor de actieve belegger die niet de intentie heeft om posities langer dan een paar weken tot een paar maanden aan te houden.

De reden hiervoor heeft te maken met de financieringsinterest die je als belegger betaalt op het gedeelte van de aankoop dat je niet zelf financierde. Remember, voor CFD’s is een veel lagere dekking vereist dan voor aandelen. Stel dat je bijvoorbeeld 100 cfd’s Delhaize koopt aan de (in dit artikel fictieve) prijs van 85,- euro dan heb je daar bij de klassieke aandelen welgeteld 8500,- euro voor nodig. Koop je datzelfde aantal cfd’s dan zal je slechts een tiende daarvan betalen, met name 850,- euro, de rest wordt gefinancierd en brengt uiteraard een financieringskost met zich mee.

Die interest bedraagt ongeveer 2,5% op jaarbasis (afhankelijk opnieuw van broker tot broker en van internationale rentevoeten). Maar dat hoeft geen probleem te zijn als je het kantelpunt kunt bepalen wanneer zo’n interest zwaarder begint door te wegen dan de ontweken beurstaks.


Concreet (update 29/12/2015)

Bij posities die in regel langer dan twee maanden worden aangehouden halen deze rentekosten de vermeden beurstaks in en was het aanvankelijk voordeliger geweest om gewoon de aandelen aan te schaffen en de beurstaks te slikken. Maar door de invoering van de speculatietaks verdwijnt ook deze laatste hindernis, de rentekosten zullen immers zelfs op de lange termijn nog steeds veel lager uitvallen dan de te betalen speculatietaks bij het gewone aandeel!

Geinteresseerd geraakt in CFD’s? Via onze bevoorrechte partner Lynx kan u aan zeer lage kosten handelen in CFD’s en ook nog eens op het meest kwalitatieve platform! Vraag via deze link rechtstreeks uw informatiepakket aan.


Het ChartMill Team

#CFD #hefboom

Recent Blogartikelen
Blogarchief
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square